Наш асортиман на производи

Воздух-вода со ниска температура

Нискотемпературни топлотни пумпи воздух-вода

Единиците со ниска температура Daikin Altherma ја користат технологијата за топлотна пумпа воздух-вода за да греат, ладат и да произведат топла вода со висока енергетска ефикасност.

Воздух-вода со висока температура

Високотемпературни топлотни пумпи воздух-вода

Лесно заменете го стариот систем за греење и за топла вода со нашата енергетски ефикасна топлотна пумпа со висока температура Daikin Altherma.

Хибридна топлотна пумпа

Хибридна топлотна пумпа

Ефикасно комбинирајте обновливи со вообичаени извори на енергија со хибридната пумпа Daikin Altherma за греење, ладење и топла вода.

Топлотна пумпа за топла санитарна вода

Топлотни пумпи за топла санитарна вода

Изберете го енергетски најефикасниот систем за греење со топла вода на пазарот со нашите топлотни пумпи за топла санитарна вода.

Топлотни пумпи воздух-воздух

Топлотни пумпи воздух-воздух

Топлотните пумпи воздух-воздух на Daikin го користат надворешниот воздух како обновлив извор на енергија за да го згреат и изладат вашиот дом ефикасно.

Топлотна пумпа земја-вода

Топлотни пумпи со земен извор

Топлотните пумпи со земен извор на Daikin одделуваат топлина од земјата за да овозможат ефикасно греење, ладење и топла вода.

Sky Air

Sky Air

Daikin Sky Air е целосно решение за систем за климатизација, што овозможува греење, ладење, вентилација и прочистување на воздухот за средни или мали објекти.

Кондензирачки бојлери на нафта

Кондензирачки бојлери на нафта

Daikin го нуди најефикасниот бојлер на нафта којшто ја користи иновативната технологија за кондензирање за да го загрее вашиот дом и да произведе топла вода.

Кондензирачки бојлери на гас

Кондензирачки бојлери на гас

Кондензирачките бојлери на гас на Daikin се енергетски ефикасни и може лесно да се инсталираат, што ги прави идеални за реновирање и замена на вообичаениоте бојлери на гас.

Вентилација

Вентилација

За мали системи за враќање топлина до големи клима комори, Daikin нуди широк спектар на решенија за вентилација за да овозможи свежа, здрава, и удобна околина за станбени, комерцијални и индустриски простории.

Интелигентни контролни системи

Контролни системи

Од централна контрола преку интернет на климатизацијата во вашиот дом, до системи за управување објекти со повеќе зони, Daikin ви овозможува целосна контрола во секое време.

VRV

VRV

VRV-системите на Daikin овозможуваат целосно решение за климатизација за големи или мали објекти. Оригинален, иновативен и енергетски ефикасен производ на Daikin.

Разладување

Разладување

Системите за разладување на Daikin се создадени за достојно и ефикасно индустриско и комерцијално разладување

Чилери

Чилери и опрема за климатизација

Daikin нуди ефикасни и достојни чилери со водено и воздушно ладење, како и клима комори и единици со калем за вентилатор за сите големи и мали потреби.

Воздушна завеса Biddle

Воздушни завеси Biddle

Спречете загуба на топлина и одржете удобна атмосфера во вашиот објект со воздушните завеси Biddle.

Решенија за сите потреби од климатизација

Во Daikin го нудиме најголемиот избор на решенија за греење и ладење што ја овозможуваат секоја атмосфера и ги задоволуваат сите потреби. Ќе дознаете повеќе за достапните опции со ако изберете апликација.