Skip to main content

Daikin е водач во полето на сезонска ефикасност

bg-image

Предвесник на иновациите

Нашата задача се базира врз иновација и посветеност да ги понудиме најпостојаните и енергетски најефикасните производи за корисниците. Кога Европската Унија ја издаде директивата Ecodesign (2009/125/ЕК), законодавен акт за поставување стандарди за минимална ефикасност за производи поврзани со енергија, бевме подготвени да го прифатиме предизвикот.

Во 2010 година, Daikin стана првиот произведувач на HVAC-R што ја воведе сезонската ефикасност: врвен метод за развивање и воведување енергетски поефикасни технологии во своите производи за да ги намали трошоците при работа и влијанието врз околината.

Оваа иницијатива ја постави основата Daikin да стане проактивен лидер, не само за усогласување со идните легислативи, туку и за нивно надминување со нашите напредни технологии и производи.

Што е сезонска ефикасност?

Сезонската ефикасност ја мери вистинската енергетска ефикасност на уредите за греење и ладење за време од една година. За разлика од старите системи за греење и ладење, сезонската ефикасност ја следи секојдневната работа на системот за да опфати промена на температурата и периоди на мирување. По една година, податоците за сезонска ефикасност даваат подлабок и подостоен преглед на потрошувачката на енергија на системот. Ова ќе им помогне на корисниците да ги преземат правите чекори за намалување на влијанието на нивниот систем врз околината.

Сезонска ефикасност и ознаки за енергија

За да се загарантира дека се запазени овие стандарди за енергетска ефикасност, директивата Ecodesign на Европската Унија бара производите на Daikin да поседуваат постојана ознака за енергија. Овие ознаки за енергија ја прикажуваат енергетската ефикасност на уредите за греење и ладење и им овозможуваат на корисниците лесно да ги споредуваат модели.

Паметно користење на енергијата

Од 2010 година, Daikin ја воведе сезонската ефикасност во својот широк асортиман на производи за да им помогне на корисниците да ги намалат трошоците и да постигнат поголема енергетска ефикасност. Погледнете некои од врвни решенија за климатизација на Daikin што користат сезонска ефикасност за да ги задоволат потребите на индустрискиот, комерцијалниот и станбениот сектор.

 • Daikin Sky Air

  Sky Air е водечка линија на Daikin во индустријата за лесна комерцијална примена. Дизајниран за оптимална сезонска енергија, линијата Sky Air се одликува со енергетско ниво до A++ за ладење и греење

 • Daikin Split

  Сплит-системот на Daikin опфаќа широк асортиман на внатрешни единици за да ги задоволи високите стандарди за дизајн и перформанси. Функциите за заштеда на енергија, како на пример, интелигентното око и неделните тајмери овозможуваат сезонска ефикасност до A+++.

 • Daikin VRV

  Техноголијата VRV на Daikin е дизајнирана да постигна голема сезонска ефикасност во комерцијалниот сектор. Технологијата за променлива температура на разладно средство (VRT) овозможува асортиманот на VRV-единици да ги достигне највисоките нивоа на удобност и ефикасност за крајните корисници.

 • Daikin разладувачи

  Разладувачите на Daikin ги поседуваат најнапредните технологии за да овозможат најголема енергетска ефикасност и помали трошоци за работење.

 • Daikin Altherma

  како најпродавана топлотна пумпа на пазарот, Daikin Altherma овозможува помала емисија со помош на производство на одржлива енергија и еколошка технологија.