Лице работи на таблет со иновативните и водечки технологии на Daikin.

Иновативни и водечки технологии

Ние во Daikin поседуваме страст за создавање решенија во врска со воздухот што го дишеме. Погледнете ги технологиите што ги користиме за да го подобриме животот на нашите купувачи.

replacementtechnology-710x460.png

Технологија на замена

Ажурирајте го системот за да ја подобрите неговата енергетска ефикасност, ниските трошоци за енергија и да спречите неочекувани расипувања за достојна удобност низ целата година.

header_bluevolution_710x460.jpg

Bluevolution

Асортиман на производи што го користат разладното средство R-32 за да понудат голема енергетска ефикасност и мало влијание врз околината.

header-vrv-v2.png

Променлив волумен на разладно средство

Технологијата на променлив волумен на разладно средство (VRV) се содржи во првиот Multi-Split климатизер за комерцијални објекти

header-heating-domestic-hot-water.png

Daikin Altherma

Со искуство повеќе од 55 години во развивање на технологијата на топлотни пумпи, Daikin нуди асортиман на топлотни пумпи за да ги намали работните трошоци и да овозможи голема енергетска ефикасност.

seasonal_efficiency.jpg

Сезонска ефикасност

Врвен метод за развивање и воведување енергетски поефикасни технологии за HVAC-R производи за да го задоволат и надминат законодавството.

inverter_technology.jpg

Технологија на инвертор

Иновативна технологија што ја зголемува енергетската ефикасност за да овозможи удобни температури низ целата година.

EDC-header.png

Европски центар за развој (EDC)

Спроведуваме истражувања и ги развиваме најновите технологии за климатизација за европскиот пазар.

compressor.jpg

Компресори на Daikin

Daikin секогаш бил на водечкото место во областа на развивање на технологијата на компресори и сега нуди широк асортиман на компресори swing, scroll и single-screw.