header-heating-domestic-hot-water.png

Ефикасно греење, ладење и топла вода за вашиот дом

Со големо искуство во развојот на енергетски најефикасните технологии, нашите решенија за греење, ладење и за топла вода се напојувани со комбинација од обновливи и вообичаени извори на енергија.

Daikin греење хибридна топлотна пумпа

Изградете свое решение

Со прилагодливите решенија, нудиме системи за греење, ладење и топла вода што се створени според вашиот буџет и вашите потреби.

Искористете ги неколкуте обновливи и вообичаени извори на енергија за да го загреете вашиот простор.

Од обновливи извори, како што се воздух, вода, земја, соларна енергија и хибрид (гас и топлотна пумпа), до вообичаени извори, како што се гас и нафта.

EKSV-P_detail1_L.tif

Зошто да трошите кога може да заштедите?

Сите наши решенија за топла вода и за греење се класифицирани со највисоката ознака за енергетска ефикасност на пазарот. Подобрете ја енергетската ефикасност со поврзување со соларно решение. Едноставно; зачувувате енергија и пари на подолг период.

Daikin Residential Controller Logo.

Daikin Residential Controller App, with voice control

 • Control the heating system from home or remotely via smartphone
 • Control the heating system with voice commands
 • Integrate with Google Assistant and Amazon Alexa
 • Other features include:
  • Scheduling for daily use or holiday mode
  • Controlling multiple units/performance boosting
  • Monitoring energy consumption

Најдете го совршеното решение на Daikin за вашиот дом

Underfloor-heating2.png

Нискотемпературна Топлинска Пумпа Воздух-Вода

 • За греење, топла вода и ладење
 • Напојувана од 75% воздух и 25% струја
 • Дополнителна соларна поддршка
 • Идеална за нови домови и еколошки објекти
Radiator-710x460.png

Високотемпературна Топлинска Пумпа Воздух-Вода

 • За греење и топла санитарна вода
 • до 70°C температура на вода
 • Напојувана од 65% воздух и 35% струја
 • Дополнителна соларна поддршка
 • Се поврзува со постоечки цевен систем и високотемпературни радијатори
 • Идеално за реновирања и замена на стари бојлери
airtoair-emura-710x460.png

Клима Уреди

 • За греење и ладење
 • Напојувана од 80% воздух и 20% струја
 • Идеална за нови домови, еколошки објекти и за замена на стари електрични системи
Hybrid-Photo-grid.png

Геотермални Топлински Пумпи

 • За греење и топла вода
 • Напојувана од 80% геотермална топлина и 20% струја
 • Идеално за нови домови и за реновирање каде што има место
Hybrid-Photo-grid.png

Хибридни топлотни пумпи

 • За греење, топла вода и ладење
 • Напојувана од оптимална комбинација од воздух, струја и гас, во зависност од условите на годишното време и цените за енергија
 • Идеална за реновирања и замена на стари бојлери на гас
Header-min.png

Топлотни пумпи за топла санитарна вода

 • За топла вода
 • Напојувана главно од воздух и соларна енергија
 • По потреба е достапна електрична енергија
 • Идеална за замена на електричниот резервоар за топла вода
Domestic_Hot_Water_01_013_photogrid.png

Кондензирачки бојлер на гас

 • За греење и топла вода
 • Напојуван со гас
 • Дополнителна соларна поддршка
 • Идеална за реновирања и замена на стари бојлери на гас
A1-OilCondenser-Photo-grid.png

Кондензирачки бојлер на нафта

 • За греење и топла вода
 • Напојуван со нафта
 • Дополнителна соларна поддршка
 • Идеален за реновирања и замена на стари бојлери на нафта
Daikin_Altherma_HPC_710x460.jpg

Конвектор на топлотна пумпа

 • За греење и ладење
 • Може да се комбинира со подни цевки
 • Може да ги замени старите радијатори
 • Идеална комбинација со топлотни пумпи
 • Помала бучава
 • Мали димензии
EHBH-D6V_D9W,-EHBX-D6V_D9W_08_000_Installation-pictures.jpg

Резервоари за топла санитарна вода

 • Топла вода во секое време
 • Резервоар од не’рѓосувачки челик
 • Термалниот склад користи соларна енергија

Одржливи решенија

Нашиот широк опсег на енергетски извори и хибридни комбинации гарантира дека може да го имате енергетски најефикасното решение за греење и за топла вода според потребите и за вашиот дом. Решенијата за греење на Daikin ве снабдуваат со греење и со топла вода со одделување енергија од разниобновливи извори, како на пример, воздух, вода, земја и сонце или со оптимизирање на ефикасноста на гас и нафта со кондензирачката технологија на Daikin.

4 elements icon

Конфигурации за греење со топла вода

На пазарот се достапни два система и важно е да утврдите кое решение е најдобро за вашите потреби.

Daikin Altherma ST
Термален склад

Термален склад
 • Компатибилно со секој тип на систем за греење
 • Безбедна и свежа топла вода со резервоар со систем против легионела
 • Поврзете соларни панели за да ја загреете водата и да ја зачувате за подоцнежна употреба
 • Дизајнирана за да поддржува паметна електрична мрежа за да произведува и складира топла вода при евтина тарифа на струја

Резервоари од не’рѓосувачки
челик

Резервоар за топла санитарна вода
 • Квалитетната изолација ја сведува загубата на топлина на минимум
 • Внатрешната единица може да ја загрее водата до 60°C на определени потребни интервали за да го спречи формирањето бактерии
 • Ефикасно зголемување на температурата: од 10°C - 50°C за само 60 минути
 • Достапна како вградено решение со топлотна пумпа, бојлер на гас или посебен резервоар

Заштеда за топла вода со соларна енергија

Намалете ги трошоците за енергија преку употреба на обновливата енергија од сонцето. Нашите соларни панели се лесни за инсталирање и произведуваат до 70% од енергијата што им е потребна на топлотните пумпи и бојлерите. Еднакво достапни за сите типови на објекти, нашите системи за топла вода задоволуваат мали и големи домови. Изберете помеѓу системи за топла вода без или со притисок.

Pressureless working illustration

ECH2O термален склад без притисок

 • Идеален за нови домови
 • Повисоки енергетски перформанси од системите под притисок
 • Има потреба од директна вертикална врска од резервоарот до соларните колектори
 • Ако нема сонце, системот автоматски се празни за да спречи замрзнување на цевките
Pressurized working illustration

ECH2O термален склад под притисок

 • Идеален за реновирања и веќе изградени домови
 • Можност за употреба на свиени цевки за поврзување на резервоарот со соларните колектори
 • Наполнет со вода и антифриз за да се спречи замрзнување на цевките
 • Системот е под притисок и запечатен заради безбедност