Политика за приватност на податоци

Политика за приватност на податоци

Според белгискиот акт за приватност од 8 декември, 1992 година и одредбите за негова имплементација, Ви ја приложуваме следната информација.

Личните податоци што ги поднесувате на овој веб-сајт ги користи Daikin Europe N.V. со регистрирана канцеларија во Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, регистрирана со RPR на Остенд под број на компанија 412.120.336, како контролор на податоци.

Правното лице Daikin во вашата земја е контролорот на податоци за обработка на Вашите лични податоци добиени преку барање за понатамошни информации, како што е наведено подолу.

Кога поднесувате апликации поврзани со кариера, правното лице Daikin, со коешто е поврзана Вашата апликација, е контролорот на податоци за обработка на вашите лични податоци, како што е наведено подолу.

Какви информации бараме и поради кои причини?

Употреба на нашиот веб-сајт

Кога ќе посетите еден од нашите веб-сајтови, може да поставиме некои информации на Вашиот компјутер во форма на „колаче“; ова ни овозможува автоматски да Ве препознаеме следниот пат кога ќе нè посетите. Колачињата може да ни помогнат на многу начини. На пример, може да ни помогнат да прилагодиме веб-сајт подобро да ги задоволува Вашите потреби или да ја зачувате Вашата лозинка за да не мора секојпат да ја внесувате.

Повеќе информации за причините заради кои користиме колачиња и за Вашите опции за да се определи кои колачиња може да ги поставиме или да ги прочитаме, може да се најдат на Известување за колаче.

Пријавување неусогласеност

Кога имате прашања, грижи или би сакале да пријавите можни прекршувања во врска со нашето водење на бизнисот, тоа ќе се проследи директно до одделот за внатрешна ревизија на Daikin Europe N.V.. За да можеме да направиме соодветно испитување и да Ви понудиме одговор, задолжително треба да го внесете целото Ваше име, држава и адреса на е-пошта. Ако недостасува таква информација, Вашето барање ќе се смета за неприфатливо.

Пријавете можни прекршувања преку овој формулар.

За работно место

Кога поднесувате апликација за една од нашите слободни работни позиции или за нашата тековна шема за регрутирање или кога спонтано аплицирате, мораме да ги знаеме вашите податоци за контакт за да можеме да ве контактираме директно - ако е потребно - за да ја продискутираме Вашата апликација.

Може да треба да поднесете кратка биографија ако сакате Daikin да Ве земе предвид за некоја слободна позиција, за да определи дали имате соодветно академско и професионално знаење за таа позиција.

Барања за понатамошни информации

Кога ќе не контактирате за да побарате информација, можно е да побараме од Вас да ги доставите Вашето име и детали за контакт. Исто така, може да ни дадете специфични информации во врска со Вашето барање. Оваа информација е потребна за да можеме да определиме кој наш персонал или дистрибутер е во најдобра позиција да Ви помогне со Вашето прашање и да Ве контактира со потребната информација или совет.

Дали информацијата ќе се сподели со трети лица?

Употреба на нашиот веб-сајт

  • Daikin Europe N.V. може да проследи информации преземени од колачиња за анализа од прво лице (во овој случај Google Analytics) до друга фирма во своја сопственост, дистрибутер или други трети лица за да имате попријатно прелистување низ нашиот веб-сајт.

Пријавување неусогласеност

  • Вашите лични податоци или доверливи информации нема да се споделат со трети лица.
  • Daikin Europe N.V. ќе ги проследи Вашите лични податоци или доверливи информации со релевантна фирма во своја сопственост, коишто по соодветно испитување ќе се сметаат за потребни за да Ви се овозможи одговор.

Пријавете можни прекршувања преку овој формулар.

За работно место

  • Вашите лични податоци може да се пренесат на трети лица назначени од страна на правното лице Daikin за коишто се однесува Вашата апликација (како на пример, одржување на базата со податоци за регрутирање или за понатамошно испитување).

Барања за понатамошни информации

  • Затоа што Daikin работи глобално, Daikin Europe N.V. или негова фирма во Вашата земја може да ја проследи Вашата информација до дистрибутер или компанија од групацијата Daikin што се наоѓа надвор од Европската Унија, заедно со земјите што не нудат адекватно ниво на заштита, како што е САД, за да може Вашето барање да се третира соодветно. Ќе ги пружиме сите напори да ги заштитиме Вашите податоци при таквите проследувања.

Дополнителни информации

Можете да пристапите или да ги коригирате (ажурирате, смените или забраните) Вашите лични податоци во секое време преку едноставно барање до:

  • ethics@daikineurope.com за лични податоци што се поднесени при пријавување неусогласеност
  • hrm@daikineurope.com за лични податоци што се поднесени при пополнување апликации за работни позиции
  • info@daikineurope.com за лични податоци што се поднесени при барања за дополнителни информации

Потоа ќе Ви ги вратиме сите лични податоци што сме ги презеле и ќе можете да ги ажурирате или измените овие лични податоци и да ни ги пратите назад. Исто така, во секое време, може да се спротивставите на идната употреба на Вашите лични податоци за директен маркетинг, преку едноставно и бесплатно барање испратено на горенаведената адреса на е-пошта.

Ако имате потреба од понатамошни информации или имате прашања, поинакви од горенаведените, во врска со Политиката за приватност на податоци Daikin, Ве молиме контактирајте нè (наменето за правното одделени) преку:

Испратете порака по е-пошта преку овој формулар.

Факс: +32 59 55 88 99

Пошта: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium

Овој веб-сајт може да содржи линкови до други веб-сајтови што не се во сопственост наDaikin. Имајте предвид дека Daikin не сноси одговорност третирањето на приватноста на тавките веб-сајтови и дека оваа Политика за приватност на податоци се однесува исклучиво на податоци преземени од страна на овој веб-сајт.

Верзија 1.3 мај, 2013 година