Skip to main content

Технологија на инвертор од Daikin

Создадена да ви заштеди енергија.

технологија на инвертор

Избегнете непотребно трошење енергија

Климатизерите и топлотните пумпи ја одржуваат поставената температура со ладење кога собната температура ќе ја надмине поставената температура и со греење кога собната температура ќе се симне под поставената температура.

Наместо да троши енергија со стартување и стопирање, инверторот ја прилагодува брзината на моторот да биде помала или поголема, за да работи постојано и поефикасно на подолг временски период. Со одржување постојан чекор, нашата технологија на инвертор ја намалува потрошувачката за 30% во споредба со вообичаените системи со вклучување/исклучување.

Нашата технологија на инвертор е слична со трчањето. Троши повеќе енергија за спринтање и застанување отколку за работење со постојан чекор.

Тип на климатизер без инвертор

Тип на климатизер без инвертор

Кога единицата работи со шема на стартување и стопирање, одмарање и потоа повторно стартување и стопирање, користи повеќе енергија.

Тип на климатизер со инвертор

Тип на климатизер со инвертор

Кога се одржува постојан чекор, единицата продолжува да работи без да троши енергија.

Постојана удобност со стабилна атмосфера

Инверторот постојано го прилагодува ладењето и греењето за да одговара на собната температура. Во комбинација со намален број на вклучувања, постојано ја одржува идеалната температура.

Намалете ја потрошувачката на енергија за до 30%

Инверторот ја надгледува и прилагодува амбиенталната температура по потреба. Наместо да троши енергија со стартување и стопирање, инверторот ја прилагодува брзината на моторот за да работи поефикасно на подолг временски период.