header_inverter_technology.jpg

Технологија на инвертор од Daikin

Создадена да ви заштеди енергија.

технологија на инвертор

Избегнете непотребно трошење енергија

Климатизерите и топлотните пумпи ја одржуваат поставената температура со ладење кога собната температура ќе ја надмине поставената температура и со греење кога собната температура ќе се симне под поставената температура.

Наместо да троши енергија со стартување и стопирање, инверторот ја прилагодува брзината на моторот да биде помала или поголема, за да работи постојано и поефикасно на подолг временски период. Со одржување постојан чекор, нашата технологија на инвертор ја намалува потрошувачката за 30% во споредба со вообичаените системи со вклучување/исклучување.

Нашата технологија на инвертор е слична со трчањето. Троши повеќе енергија за спринтање и застанување отколку за работење со постојан чекор.

Тип на климатизер без инвертор

Тип на климатизер без инвертор

Кога единицата работи со шема на стартување и стопирање, одмарање и потоа повторно стартување и стопирање, користи повеќе енергија.

Тип на климатизер со инвертор

Тип на климатизер со инвертор

Кога се одржува постојан чекор, единицата продолжува да работи без да троши енергија.

invertergraphroomtemp_710x460.jpg

Постојана удобност со стабилна атмосфера

Инверторот постојано го прилагодува ладењето и греењето за да одговара на собната температура. Во комбинација со намален број на вклучувања, постојано ја одржува идеалната температура.

invertergraph30_710x460.jpg

Намалете ја потрошувачката на енергија за до 30%

Инверторот ја надгледува и прилагодува амбиенталната температура по потреба. Наместо да троши енергија со стартување и стопирање, инверторот ја прилагодува брзината на моторот за да работи поефикасно на подолг временски период.