Daikin Вентилација

Вентилација

За мали системи за враќање топлина до големи клима комори, Daikin нуди широк спектар на решенија за вентилација за да овозможи свежа, здрава, и удобна околина за станбени, комерцијални и индустриски простории.

Свеж и чист воздух

Овозможува свеж и чист воздух

Херметичката инфраструктура на модерните објекти, од една страна гарантира супериорна изолација и енергетска ефикасност, но од друга страна значи дека има недостаток на свеж воздух, што може да предизвика акумулирање влага, микроби и алергени. За да се реши овој проблем, Daikin нуди разни решенија за вентилација за да овозможи свеж и чист воздух на најефикасен начин.

Решенија за вентилација

За да се достигне оптимална вентилација, Daikin ги одржува највисоките стандарди на енергетска ефикасност и флексибилност за да овозможи најдобар квалитет на внатрешниот воздух. За да се постигне чист внатрешен воздух, Daikin се грижи неговите производи за вентилација да можат беспрекорно да се интегрираат во целосно решение на топлотна пумпа. Ова значи дека го намалуваме бројот на поединечни системи и независни снабдувачи за да овозможиме еден целосен HVAC-систем.

Свеж и чист внатрешен воздух

За да се создаде совршена внатрешна клима, постојат 5 главни компоненти што треба да се земат предвид кога се мери квалитетот на внатрешниот воздух и кога се контролира со помош на нашите решенија за вентилација.

 • Вентилација: овозможува доставување свеж воздух
 • Енергетска ефикасност: враќа топлина и влага од воздухот што излегува за да ја зголеми удобноста и ефикасноста
 • Обработка на воздухот: го грее и го лади воздухот што влегува, за да ја зголеми удобноста и да го намали оптоварувањето на климатизацијата
 • Развлажнување: ја отпимизира рамнотежата меѓу внатрешната и надворешната влажност
 • Филтрирање: отстранува прашина, загадување и непријатни мириси од воздухот
Вентилација, развлажување, филтрација, обработка на воздух и враќање енергија

Портфолио на Daikin за свеж воздух

Сите наши единици за вентилација нудат враќање топлина како стандардна функција и може да вратат до 81% од излезната топлина. Нудиме широк асортиман на решенија за да ја опфатиме скоро секоја примена, почнувајќи од 10 m3/h до 140.000 m3/h.

Производ за вентилација за враќање на топлината

Вентилација за враќање на топлината (VAM)

 • Враќање топлина и влага
 • Постигнете слободно ладење со свеж надворешен воздух
 • Достапна како одделна единица или компатибилна со системите Sky Air или VRV

Единица за враќање топлина со врвна ефикасност

Modular L (паметна)

 • Единица за враќање топлина
 • Разменувач на топлина со плоча за спротивен проток
 • НСП до 600 Pa
 • Достапна како одделна единица или компатибилна со системите Sky Air и VRV

Производ за вентилација за враќање на топлината, развлажување и обработка на воздухот производи

Вентилација за враќање на топлината (VKM)

 • Враќање топлина и влага
 • Развлажнување и обработка (претходно прилагодување) на воздухот што влегува
 • Постигнете слободно ладење со свеж надворешен воздух
 • Поврзување на принципот приклучи-и-пушти со VRV-единиците на Daikin
Клима комора

Клима комори (AHU)

 • Прилагодливо решение за вентилација справување со воздухот за да се достигне максимална контрола на квалитетот на воздухот
 • Враќање топлина и влага
 • Развлажнување и обработка на воздухот што влегува
 • Поврзување на принципот приклучи-и-пушти со разладувачите или VRV-единиците на Daikin
Кровна единица

Кровни единици

 • Топлотна пумпа со вградена вентилација
 • Постигнете слободно ладење со свеж надворешен воздух
 • Дополнително враќање топлина со плоча
 • Спакуван концепт што е лесен за инсталирање

Вентилација за секој тип на објекти

Без разлика дали сте продавач или менаџер на хотел, нашите Daikin опции за вентилација ќе ви помогнат да создадете свежа, здрава и пријатна средина. Започнете го вашиот проект со нас со избирање на вашиот тип на градба.

Дознајте повеќе