Топлотна пумпа воздух-вода со висока температура Daikin Altherma

Топлотна пумпа воздух-вода со висока температура Daikin Altherma

Лесно заменете го стариот систем за греење и за топла вода со нашата енергетски ефикасна топлотна пумпа со висока температура Daikin Altherma.

Греење со високотемпературен радијатор на приниципот воздух-вода

Греење

Топлотните пумпи ја одделуваат обновливата топлина од воздухот, со што греењето на вашиот дом станува енергетски ефикасен процес.

Топла вода

Само со употреба на обновлива енергија од воздухот, Daikin Altherma со висока температура може да грее вода до 80°C.

Енергетска ефикасност на топлотна пумпа воздух-вода на Daikin

Зголемете ја енергетската ефикасност и истовремено зачувајте ги постоечките радијатори

Топлотните пумпи воздух-вода со висока температура се идеални за реновирање и замена на старите бојлери. Компактниот дизајн на Daikin Altherma со висока температура бара мал простор за инсталација и беспрекорно се вклопува со постоечките цевки и радијатори. На овој начин може да уживате во енергетската ефикасност на топлотната пумпа без да треба да го замените целиот систем.

Напојувана од обновлива енергија

Со одделување обновлива енергија од воздухот, нашата Daikin Altherma со висока температура грее и го постојано снабдува вашиот дом со топла вода.

 • Напојувана од 65% обновлива енергија одделена од воздухот и 35% струја
 • Достигнува ознака за енергетска ефикасност A+
 • Комбинирајте ја топлотната пумпа со соларна поддршка за да ја зголемите заштедата на енергија за топла вода
energy_label_a_plus.png

Заштеда за топла вода со соларна енергија

Намалете ги трошоците за енергија преку употреба на обновливата енергија од сонцето. Нашите соларни панели се лесни за инсталирање и произведуваат до 70% од енергијата што ѝ е потребна на топлотната пумпа за топла вода. Еднакво достапни за сите типови на објекти, нашите системи за топла вода задоволуваат мали и големи домови. Изберете помеѓу системи за топла вода без или со притисок.

pressuriseless.png

ECH2O термален склад без притисок

 • Идеален за нови домови
 • Повисоки енергетски перформанси од системите под притисок
 • Има потреба од директна вертикална врска од резервоарот до соларните колектори
 • Ако нема сонце, системот автоматски се празни за да спречи замрзнување на цевките
pressurised.png

ECH2O термален склад под притисок

 • Идеален за реновирања и веќе изградени домови
 • Можност за употреба на свиени цевки за поврзување на резервоарот со соларните колектори
 • Наполнет со вода и антифриз за да се спречи замрзнување на цевките
 • Системот е под притисок и запечатен заради безбедност

Каскадна технологија

Нашата каскадна технологија произведува топла вода со помош на обновлива енергија.

Cascade-principle.jpg

1. Надворешната единица одделува енергија од воздухот и ја пренесува до внатрешната единица преку колото на разладното средство

2. Внатрешната единица ја зголемува температурата на разладното средство со помош на уникатно двојно коло

3. Колото на разладното средство ја пренесува топлината до водата во системот