Skip to main content

Интегрирани решенија на Daikin за колективни домови

Промена од енергија од согорување на одржлива енергија за високи објекти (>10 станови)​

Предизвикот​

Бројот на населението во урбаните области се зголемува постојано во последните неколку години.​

Како последица на тоа, поголемата побарувачка за станбен простор предизвикува раст во градежниот сектор. Градежниот сектор игра важна улога во потрошувачката на енергија и претставува 40 % од искористената енергија во ЕУ.​

Нови европски директиви ја движат ефикасноста на модерните објекти за да ги постигнат целите на иднината. Од таа гледна точка, топлинските пумпи играат важна улога за постигнување на овие цели во куќите и станбените објекти.​

Daikin, лидер во иновациите повеќе од 90 години, го прифаќа предизвикот во колективните домови за примена на решенија за целосно обновлива енергија врз основа на технологиите со топлинска пумпа. Од ниски до многу високи станбени објекти, од индивидуални системи до системи за централно греење, од реновирани до новоизградени системи, Daikin ги има производите, искуството и решението за вас.​

Практични проблеми

Употребата на извори на обновлива енергија во колективните домови е ограничена поради практични проблеми.

Инсталација на мал простор

Просторот за инсталација за надворешни и внатрешни единици е ограничен во станбените објекти и колективните домови.​

Крајните корисници не сакаат да го заробат просторот на балконот.​

Градежниците мора да ги земат предвид регулативите од урбанистичкиот план, очекувањата на купувачите и правилата на фирмата што стопанисува со становите кога ја дизајнираат новата зграда.​

За високи објекти, интеграцијата на обновлива енергија е ограничена поради кровниот простор.

Ограничувањата за бучава влијаат врз позицијата топлинските пумпи во станбените објекти.​

Несоодветно поставени топлински пумпи надвор од станот може да им пречи на соседите.​

Максималното дозволено ниво на бучава ноќно време е 35 dBA на растојание од 3 m од соседите.​

Нивото на бучава од топлинските пумпи е постојан проблем кога се инсталира единицата во станот.​

Тивка инсталација
Вода тече од чешма

Потребата од топла санитарна вода (DHW) се зголемува во новите станбени објекти.​

Во куќи за една фамилија или во куќи за повеќе фамилии, потребата од топла санитарна вода станува се поважна во вкупната побарувачка за топлина.​

Во секторот за новоизградени објекти, употребата на енергија за просторно греење (SH) се намалува благодарение на подобрената изолација.​

Затоа ефикасното производство на топла санитарна вода е важни за намалување на примарната потрошувачка на енергија во станбените објекти.​

Хигиената на водата мора да ги задоволува локалните регулативи.​

Европските регулативи бараат температура на водата од 60 °C кога се пушта од чешмата.​

Водата во системот може да циркулира со температури над 55 °C за повеќето дизајни со резервоар за топла санитарна вода за да се спречи развивање на бактеријата легионела во водата.​

Пар ги мие чиниите
Дизајн на цевките

Дизајнот на водоинсталатерските системи во високите објекти бара големо внимание​

Производството на вода со висока температура (70 °C) и циркулацијата низ објектот предизвикуваат:​

 • големи загуби на топлина (до 40 %) во цевководот
 • високи трошоци за хидраулика поради дополнителната големина и поголемата изолација​на цевките
bg-image

Интегрирани решенија на Daikin за колективни домови

За да се овозможи опрема за одржливо греење со високоенергетски перформанси во станбените објекти, Daikin ги комбинира производите од линиите Applied и Residential Heating за да понуди интегриран систем што лесно се справува со практичните проблеми во високите објекти.

Со употреба на Applied EWYT-B како централна топлинска пумпа што се поврзува со повеќе внатрешни единици Daikin Altherma 3 WS се овозможува греење/ладење, топла санитарна вода и поединечна контрола на температурата во станбениот простор.

Овој систем може да се надополни и со широк асортиман на грејни тела од Daikin (подно греење, конвектори на топлински пумпи) со што му се овозможува на купувачот да ги избере саканите грејни тела за станбениот простор.

Може да ефикасно да извршува и истовремени операции за греење, ладење и топла санитарна вода благодарение на ефектот за враќање топлина помеѓу становите.Поради тоа, годишните емисии на CO2 може значително да се намалат во споредба со вообичаените бојлери.

Како работи водениот канал?

Станбеното решение Daikin Altherma овозможува греење и топла вода, а по потреба и ладење за високи станбени објекти. Системот се состои од мрежа внатрешни топлински пумпи вода-вода со вградени цилиндари за топла санитарна вода, поврзани со заеднички централен воден канал за да создадат заеднички систем. Централниот воден канал може да се затоплува или да се лади преку топлински пумпи на Daikin што користат воздух како извор на топлина и што работат на ниска температура и со голема ефикасност.

Внатрешна топлинска пумпа

Altherma со воден извор ја зголемува топлината во секој стан и создава просторно греење/ладење и топла санитарна вода целосно независно
 • Независен систем на топлинска пумпа
 • Мала зафатнина при инсталација (60 x 65 cm)
 • Многу тивка единица (ниво на бучава = 39 dBA)
 • Компатибилна со сите типови грејни тела

Топлинска пумпа со водено ладење за комерцијални простории

Централниот воден канал се затоплува со централна топлинска пумпа што користи воздух како извор на топлина
 • Широк опсег на капацитет од 80 до 700 kW
 • Еколошко решение со разладно средство R32
 • Овозможува греење и ладење
 • Оптимално решение за греење

Заедничка топлинска пумпа

Го одржува централниот воден канал помеѓу +10 °C и +30 °C
 • Модуларна топлинска пумпа што користи воздух како извор на топлина

 • Еколошко решение со разладно средство R32

 • Широк опсег на капацитет за греење со една единица (82 kW – 670 kW)

 • Овозможува греење и ладење

Централен воден канал

Централниот воден канал дистрибуира топлина со низок степен низ објектот со помош на амбиентални температури на водата
 • Мрежа со најниска температура (10 °C – 30 °C)

 • Загубата на топлина во цевководот и прегревањето се отстранети

 • Помали цевки

 • Може да се враќа топлината низ дистрибутивната мрежа

Конвектор на топлинска пумпа

Совршениот конвектор на топлинска пумпа со нискотемпературни генератори комбинира стилски дизајн, минимална големина и ниско ниво на бучава
 • Лесно се вклопува во секоја околина благодарение на големината и дизајнот

 • Совршено се приспособува со нискотемпературни генератори

 • Многу ниско ниво на бучава

 • Многу мала дебелина од само 135 mm

Подно греење

Обновливо греење во зима и ладење во лето, совршено за нови објекти

Чилер EWYT-B

Централниот воден канал се затоплува со централна топлинска пумпа што користи воздух како извор на топлина

Daikin Altherma 3 WS

Daikin Altherma со воден извор ја зголемува топлината во секој стан и создава просторно греење/ладење и топла санитарна вода целосно независно