Skip to main content

Воздушни завеси Biddle

Намалете ја загубата на енергија преку влезната врата и стабилизирајте ја внатрешната атмосфера со комбинирање на системот за климатизација на Daikin со воздушните завеси Biddle коишто се енергетски ефикасни и лесни за инсталирање.

bg-image

Борете се со загубата на енергија

Примете ги посетителите со отворени врати и ограничете ја загубата на енергија со нашите завеси Biddle. Со отстранување флуктуациите на внатрешната температура, нашите воздушни завеси ви помагаат да одржите стабилна атмосфера, а во исто време значајно ги намалуваат трошоците за енергија во споредба со стандардните модели на струја.

воздушни завеси biddle, паметна инвестиција

Паметна инвестиција

За помалку од 18 месеци, ќе ја вратите почетната инвестиција за воздушната завеса Biddle кога ќе ја поврзете со климатизер на Daikin. Вградувањето е лесно и не бара дополнителни трошоци за инсталација, како на пример, дополнителни системи за вода, цевни системи или вода. Затоа што се 72% поефикасни стандардни електрични модели, инвестирањето во воздушните завеси Biddle значително ќе ја намали потрошувачката на енергија и работните трошоци и ќе ја намали загубата на топлина за 80-85%.

bg-image

Патентирана технологија за воздушни завеси

Воздушните завеси Biddle на Daikin достигнуваат нивоа на разделување на воздухот од 80-85% и значително ја зголемуваат удобноста и енергетската ефикасност. Нашиот препознатлив дизајн на исправувачот овозможува ламинарен проток на воздух, при што воздухот се движи со истата брзина и во истата насока надоле до подот. Овој проток на воздух функционира како завеса што ја намалува загубата на топлина и ја отстранува турбуленцијата.

Слободно висечки модел

 • Високоѕидна единица
 • Лесна инсталација
 • Краток период на враќање на инвестиција од помалку од 18 месеци
 • Достапни како мали, средни и големи модели

Касетен модел

 • Монтирани во спуштени тавани
 • Се гледа само декоративниот панел
 • Краток период на враќање на инвестиција од помалку од 18 месеци
 • Достапни како мали, средни и големи модели

Вграден модел

 • Целосно скриена таванска единица
 • Краток период на враќање на инвестиција од помалку од 18 месеци
 • Достапни како мали, средни и големи модели

Слични производи