Skip to main content

Институт за истражување Daikin Streamer

Чист воздух, затоа што се грижиме
Технологијата Streamer на Daikin воведува револуција во прочистувањето на воздухот. Овој веб-сајт овозможува информации за резултатите од експериментите за демонстрација спроведени со разни истражувачки институти.

ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ: Технологијата Streamer на Daikin може да елиминира 99,9 % од новиот коронавирус

Резултати од експерименти со технологијата Streamer на Daikin

bg-image

Список со експерименти за демонстрација

Квалитет на внатрешен воздух, искуство со Daikin