Skip to main content

Заробува разни вируси што предизвикуваат летна настинка и сипаници

Докажано е дека активните елементи создадени од технологијата Streamer при контакт ги разложуваат и неутрализираат вирусите што предизвикуваат летна настинка и сипаници.

* Резултатите се добиени од демонстрација со уредот за празнење Daikin Streamer при експериментални услови.

5 вируса што предизвикуваат летна настинка и сипаници.

Летните настинки, како што се „базенска треска“, херпангината и болеста „рака, нога и уста“ се вирусни инфекции што виреат при дождливо време и преку лето, особено кај децата со послаб имунитет од возрасните. Идентификувани се четири главни причини за овие летни настинки: аденовирус, ентеровирус, еховирус и вирус коксаки. Исто така, сипаниците, што се шират од пролет до лето, се многу заразни поради вирусот морбили.

Демонстрација на ефектот од заробување на аденовирусот

Главни случаи на аденовирус: фарингеално коњуктивална треска итн.

Тестирањето го извршува

Kitasato Research Center for Environmental Science

Метод на тестирање

Со зрачење на аденовирусот, што предизвикува летна настинка, со Streamer во траење од 0, 1, 2, 4, 8 часа и со внесување култивирани клетки, ја набљудувавме состојбата на вирусот според времето на зрачење со Streamer.

Ефектот на заробување на Streamer против аденовирус

Како резултат на експериментот, ефектот на заробување од 99,9 % против аденовирусот беше потврден 4 часа после зрачењето со Streamer.

* Резултатите се добиени од демонстрација со уредот за празнење Daikin Streamer при експериментални услови.

Демонстрација на ефектот од заробување на вирусот коксаки

Главни случаи со вирус коксаки: херпангина итн.

Тестирањето го извршува

Kitasato Research Center for Environmental Science

Метод на тестирање

Со зрачење на вирусот коксаки, што предизвикува летна настинка, со Streamer во траење од 0, 1, 2, 4, 8 часа и со внесување култивирани клетки, ја набљудувавме состојбата на вирусот според времето на зрачење со Streamer.

Ефектот на заробување на Streamer против вирус коксаки

Како резултат на експериментот, ефектот на заробување од 99,9 % против вирус коксаки беше потврден 4 часа после зрачењето со Streamer.

* Резултатите се добиени од демонстрација со уредот за празнење Daikin Streamer при експериментални услови.

Демонстрација на ефектот од заробување на еховирусот

Главни случаи со еховирус: болест „рака, нога и уста“ итн.

Тестирањето го извршува

Kitasato Research Center for Environmental Science

Метод на тестирање

Со зрачење на еховирусот, што предизвикува летна настинка, со Streamer во траење од 0, 1, 2, 4, 8 часа и со внесување култивирани клетки, ја набљудувавме состојбата на вирусот според времето на зрачење со Streamer.

Ефектот на заробување на Streamer против еховирус

Како резултат на експериментот, ефектот на заробување од 99,9 % против еховирусот беше потврден 8 часа после зрачењето со Streamer.

* Резултатите се добиени од демонстрација со уредот за празнење Daikin Streamer при експериментални услови.

Демонстрација на ефектот од заробување на ентеровирус

Главни случаи со ентеровирус: болест „рака, нога и уста“ итн.

Тестирањето го извршува

Kitasato Research Center for Environmental Science

Метод на тестирање

Со зрачење на ентеровирусот, што предизвикува летна настинка, со Streamer во траење од 0, 1, 2, 4, 8 часа и со внесување култивирани клетки, ја набљудувавме состојбата на вирусот според времето на зрачење со Streamer.

Ефектот на заробување на Streamer против ентеровирус

Како резултат на експериментот, ефектот на заробување од 99,9 % против ентеровирус беше потврден 8 часа после зрачењето со Streamer.

* Резултатите се добиени од демонстрација со уредот за празнење Daikin Streamer при експериментални услови.

Демонстрација на ефектот од заробување на сипаниците

Главни случаи со вирус коксаки: сипаници итн.

Тестирањето го извршува

Kitasato Research Center for Environmental Science

Метод на тестирање

Со зрачење на вирусот на сипаници, што предизвикува летна настинка, со Streamer во траење од 0, 1, 2, 4, 8 часа и со внесување култивирани клетки, ја набљудувавме состојбата на вирусот според времето на зрачење со Streamer.

Ефектот на заробување на Streamer против сипаници

Како резултат на експериментот, ефектот на заробување од 99,9 % против сипаници беше потврден 8 часа после зрачењето со Streamer.

* Резултатите се добиени од демонстрација со уредот за празнење Daikin Streamer при експериментални услови.