Skip to main content

Не ги заробува само вирусите што предизвикуваат настинка и грип, туку и RS-вирусот

Не ги заробува само вирусите што предизвикуваат настинка и грип, туку и RS-вирусот Постојат три типа вирус инфлуенца: тип A, тип B и тип C. Типот A предизвикува особено силни симптоми, како на пример, силна треска. Наречен е и заканувачки вирус инфлуенца, затоа што е многу заразлив и брзо се шири.

* Резултатите се добиени од демонстрација со уредот за празнење Daikin Streamer при експериментални услови.

Вирус инфлуенца од типот A со силни симптоми и инфективност

Постојат три типа вирус инфлуенца: тип A, тип B и тип C. Типот A предизвикува особено силни симптоми, како на пример, силна треска. Наречен е и заканувачки вирус инфлуенца, затоа што е многу заразлив и брзо се шири.

Демонстрација на ефектот од заробување на вирусот инфлуенца (тип A, H1N1)

Тестирањето го извршува

Kitasato Research Center for Environmental Science

Метод на тестирање

Со зрачење на вирусот инфлуенца со Streamer и со внесување култивирани клетки, ја набљудувавме состојбата на вирусот според разликата во времето на зрачење со Streamer.

Streamer - ефект од заробување на вирусот инфлуенца тип A H1N1

Со експериментот се потврди дека се разложуваат 99,9 % од вирусот инфлуенца (тип A, H1N1) во рок од 1 час со зрачење со Streamer.

* Резултатите се добиени од демонстрација со уредот за празнење Daikin Streamer при експериментални услови.

Демонстрација на ефектот од заробување на вирусот инфлуенца (тип A, H3N2)

Тестирањето го извршува

Центар за контрола и спречување болести во Шангај итн.

Метод на тестирање

Со зрачење на вирусот инфлуенца со Streamer и со внесување култивирани клетки, ја набљудувавме состојбата на вирусот според разликата во времето на зрачење со Streamer.

Streamer - ефект од заробување на вирусот инфлуенца тип A H3N2

Со експериментот се потврди дека се разложуваат 99,0 % од вирусот инфлуенца (тип A, H3N2) во рок од 4 часа со зрачење со Streamer.

* Резултатите се добиени од демонстрација со уредот за празнење Daikin Streamer при експериментални услови.

Демонстрација на ефектот од заробување на респираторниот синцитијален вирус (RS-вирус)

Тестирањето го извршува

Медицинскиот универзитет „Wakayama“

Метод на тестирање

Со зрачење на RS-вирусот со Streamer и со внесување култивирани клетки, ја набљудувавме состојбата на вирусот додека трае зрачењето со Streamer.

Streamer - ефект од заробување на респираторниот синцитијален вирус (RS-вирус)

Со експериментот се потврди дека се разложуваат 99,0 % од RS-вирусот во рок од 8 часа со зрачење со Streamer.

* Резултатите се добиени од демонстрација со уредот за празнење Daikin Streamer при експериментални услови.