Skip to main content

Разложува мувла и грини (измет и остатоци). Ги спречува причините за алергии.

Докажано е дека технологијата Streamer разложува мувла и остатоци и измет од грини.

* Резултатите се добиени од демонстрација со уредот за празнење Daikin Streamer при експериментални услови.

Демонстрација на разложување на мувлата и грините (остатоци)

Тестирањето го извршува

Здружено истражување со медицинскиот универзитет „Wakayama“

Метод на тестирање

„Мувла“ и „грина (carcass)“ ги поставивме на електродите на единицата Streamer и откако ги изложивме 15 минути на празнење од Streamer, ги фотографиравме со електронски микроскоп.

Мувла

Мувла пред и 15 минути после зрачење со Streamer

Грини (остатоци)

Грини пред и 15 минути после зрачење со Streamer

* Резултатите се добиени од демонстрација со уредот за празнење Daikin Streamer при експериментални услови.

Демонстрација на заробувањето на мувлата

Тестирањето го извршува

Japan Food Research Laboratories

Метод на тестирање

Примерок во кој што е развиен бактериски раствор го поставивме во сад, го вклучивме генераторот за тестирање Streamer и го измеривме бројот клетки после 24 часа.

Стапка на преживување на мувлата 24 часа после зрачење со Streamer

Со експериментот се потврди дека 99,9 % од мувлата се заробува за 24 часа со зрачење со Streamer.

* Резултатите се добиени од демонстрација со уредот за празнење Daikin Streamer при експериментални услови.

Демонстрација на отстранувањето алергиски ефекти од грини (измет и остатоци)

Тестирањето го извршува

Медицинскиот универзитет „Wakayama“

Метод на тестирање

Анализата на алергенот се потврди со методот ELISA преку генератор за тестирање Streamer.

Отстранување на алергиските ефекти после 24 часа зрачење со Streamer

Со експериментот се потврди дека се отстрануваат 99,6 % од алергиските ефекти од грини (измет и остатоци) за 24 часа со зрачење со Streamer.

* Резултатите се добиени од демонстрација со уредот за празнење Daikin Streamer при експериментални услови.

bg-image

Врска помеѓу мувла, грини и алергии

Мувлата и грините сакаат влажна околина и се размножуваат при голема влажност. Грините се хранат со мувла и затоа поголеми се шансите да се појават на места каде има мувла. Кога мувлата и изметот/остатоците од грини ќе дојдат во допир со човечка кожа или ќе се вдишат, предизвикуваат разни алергиски симптоми како атопичен дерматитис, астма, ринитис и чешање на очите.