Skip to main content

Разложува домашниот прав (измет и остатоци од грини) којшто предизвикува перенијални алергии

Потврдено е дека технологијата Streamer го разложува домашниот прав (измет и остатоци од грини) којшто предизвикува перенијални алергии. Се дозна и дека кога ќе се комбинираат целогодишна и сезонска алергија, алергиските симптоми се влошуваат или развиваат, но и дека супстанците што го предизвикуваат тоа се разложуваат истовремено.

Професор Нобујуки Ширасава

Надзорник
Професор Нобујуки Ширасава

Доктор по биологија и медицина
Оддел за рехабилитација,
Факултет за медицински науки и здравје,
Универзитет „Tohoku Bunka Gakuen“

Го спречува вложувањето на алергистите симптоми предизвикани од грини (измет и остатоци)

Тестирањето го извршува

Демонстрирано на Универзитетот „Yamagata“ под надзор на Професорот Ширасава, Универзитет „Tohoku Bunka Gakuen“

Метод на тестирање

Како вообичаен предизвикувач на перенијални алергии, грините од домашен прав (Dermatophagoides pteronyssinus) беа зрачени со Streamer во различно време. Стапката на неактивност (стапката на губење на алергиската способност) е измерена со активноста на алергенот пред и после зрачењето со методот ELISA (метод за забележување и квантификување на способноста на алергенот да се спои со антитело со помош на ензимска реакција).

Перенијална алергија после 48 часа зрачење со Streamer

Резултатот од тестот потврди дека алергиските симптоми предизвикани од грини (измет и остатоци) се елиминирани за 99 % или повеќе во рок од 48 часа зрачење со Streamer.

* Резултатите се добиени од демонстрација со уредот за празнење Daikin Streamer при експериментални услови.

Го спречува вложувањето на алергистите симптоми предизвикани од грини (измет и остатоци)+ полен од чедар

Тестирањето го извршува

Демонстрирано на Универзитетот „Yamagata“ под надзор на Професорот Ширасава, Универзитет „Tohoku Bunka Gakuen“

Метод на тестирање

Грините од домашен прав (Dermatophagoides pteronyssinus) како вообичаен предизвикувач на перенијална алергија и антигенот од поленот од чедар како вообичаен предизвикувач на сезонски алергии беа зрачени со Streamer во различно време. Стапката на неактивност (стапката на губење на способност за предизвикување алергии) е измерена со активноста на алергенот пред и после зрачењето со методот ELISA (метод за забележување и квантификување на силата на алергенот да се спои со антитело со помош на ензимска реакција).

Перенијална алергија и полен од чедар после 48 часа зрачење со Streamer

Резултатот од тестот потврди дека 99 % или повеќ од влошувањето на алергиските симптоми предизвикани од грини (измет и остатоци) + полен од чедар е елиминирано во рок од 48 часа после зрачење со Streamer

* Резултатите се добиени од демонстрација со уредот за празнење Daikin Streamer при експериментални услови.