Skip to main content

Технологија Shîrudo

Неспоредлива флексибилност и лесна сообразност веднаш откако ќе ја отпакувате единицата

Слика од далеку

Кои стандарди ја регулираат безбедноста при испуштање F-гас?

Се применуваат два стандарди за да се задоволат безбедносните регулативи за разладни средства:

 • Токсичност (A или B): покриено со генеричкиот стандард за разладни средства EN378:2016.
 • Запаливост (1, 2L, 2, 3): опфатено со специфичниот стандард за топлински пумпи IEC60335-2-40 (Ed. 6) затоа што поважен од EN378:2016

Со технологијата Shîrudo, Daikin ги исполнува IEC-условите со тоа што ги овозможува сите потребни мерки за контрола на разладното средство од фабриката.

Тоа значи дека нема потреба од дополнителни истражувања или опрема на лице место, со што VRV 5 овозможува многу флексибилен дизајн и брза инсталација.

За безгрижен дизајн на секој комерцијален објект, заверите го вашиот проект во нашиот софтвер Xpress со интеграција на 2Д-мапа.

Како работи технологијата Shîrudo

Технологијата Shîrudo овозможува контролни мерки за разладно средство во фабриката, што значи дека системот VRV 5 е опремен со сензори, вентили за прекин на проток и аларм, кои имаат серфикат CB за трето лице од овластено тело (SGS CEBEC).

Илустрација на вграден сензор

Вградени сензори што забележуваат протекување на разладното средство

 • Интегрирано во секоја внатрешна единица
 • Автоматско надгледување што го забележува и најмалото протекување на разладното средство
 • Автоматски ги активира мерките за реакција на разладното средство: аларм и вентили за прекин на проток
Илустрација на вграден аларм

Вграден аларм

 • Локален визуелен и звучен аларм во жичниот далечински управувач Madoka
 • Дополнителен аларм за надгледување може да се вгради преку:
  • Поставување на самото место на управувачот Madoka
  • Влезен сигнал што активира аларм од трето лице
Илустрација на вградени вентили за прекин на проток

За да се запази сообразноста со IEC60335-2-40 дури и за најмалите простории, приложени се вентили за прекин на проток.

Во зависност од системот, тие се вградени во надворешната единица или во (BS)SV-кутија. Во случај на протекување, разладното средство се испумпува назад до надворешната единица или некои разграноци се затвораат за да се задржи и намали количината на истечено разладно средство.

Детален опис на технологијата Shîrudo

Систем за враќање топлина VRV 5

Топлинска пумпа VRV 5 и серија S 8-10-12

Серија VRV 5 S (4-5-6)

Дознајте повеќе за VRV 5

 • Слика од далеку

  Серија VRV 5 S

  Помала емисија на CO2 и најдобра ефикасност на пазарот

Дознајте повеќе за различните стандарди во однос на безбедноста од F-гас

Слични написи