Циркуларна економија за индустријата HVAC-R

Затворање на циклусот

Кон циркуларна економија за разладни средства

Дрво на одржливост

Одлучени да го намалиме влијанието врз околината и се стремиме да не испуштаме CO2 до 2050 година. Циркуларна економија, иновација и паметна употреба - ова се стапките по кои одиме.

Времето за дела е сега. Придружете ни се во создавањето одржлива иднина за HVAC-R.

Ги поставуваме темелите за заштита на климата со Daikin

Поголема повторна употреба на разладното средство
LOOP од Daikin

Поголема повторна употреба на разладното средство

Достигнување циркуларна економија на разладните средства, благодарение на употребата на сертифицирано рециклирано разладно средство и промовирање поголема употреба на разладното средство.

Поголема сезонска ефикасност

Иновативни технологии што нудат најдобра ефикасност на пазарот

  • Целосна одржливост низ работниот век, благодарение на најдобрата сезонска ефикасност на пазарот.
  • Намалена емисија на CO2 благодарение на разладното средство R32 со понизок GWP
  • Уникатни филтри со автоматско чистење за максимална достојност и ефикасност 24/7
Bluevolution
Употреба на разладни средства со понизок GWP

Паметната употреба овозможува ефикасно и ефективно управување со објект

  • Следете ја енергетска потрошувачка преку услугата Daikin Cloud
  • Спречете преголема потрошувачка на енергија со паметните картички и сензорите
  • Главен фактор во советите од експертите за постојана оптимизација на системската ефикасност
  • Прогнозирано одржување за да се овозможи оптимална работа
Услуга Daikin Cloud

Повторна употреба на разладно средство: L∞P од Daikin

Со повторна употреба на разладното средство се избегнува емисија на повеќе од 250000 kg гас годишно.

L ∞P од Daikin: повторна употреба на сертифицирано рециклирано разладно средство

Надворешен сертифициран квалитет

Рециклираното разладно средство ги задоволува стандардите AHRI700, поставени од независна лабораторија и го има истиот квалитет како ново разладно средство.

Рециклирано и повторно употребено во Европа*

Рециклирано значи дека разладното средство е повторно направено на висококвалитетен начин, во согласност со регулативата за F-гас.

Рециклирањето R-410A е само почеток

Со огромен потенцијал на R-410A што се наоѓа во постоечките инсталации, ве покануваме да ѝ се придружите на нашата мисија за создавање циркуларна економија. Денес за R-410A, а во иднина и за други разладни средства.

Сертифицирана распределена количина

Новото и рециклираното разладно средство се користат во фабриката Daikin Europe. Преку процес на ревизија проверуваме дали рециклираното разладно средство е соодветно распределено за фабричко полнење на единиците VRV произведени и продадени во Европа*.

*Земјите членки на ЕУ, Обединетото Кралство, Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора, Косово, Албанија, Северна Македонија, Исланд, Норвешка, Швајцарија
Што значи распределба на сертифицирано рециклирано разладно средство?

L∞P од Daikin: Принцип

Принцип на распределба на сертифицирано рециклирано разладно средство

 

1. Разладното средство од пазарот го рециклираат нашите инсталатори

2. Разладното средство е рециклирано = регенерација на беспрекорен начин што овозможува квалитет на ново разладно средство

3. Во нашата фабрика се користи смеса од рециклирано и ново разладно средство за полнење на производите

4. Рециклираното разладно средство е соодветно распределено на единиците VRV произведени и продадени во Европа*

5. Рециклираното разладно средство се користи повторно на пазарот – со што се затвора циклусот

6. Рециклирано разладно средство за полнење и сервисирање на лице место

 

 

*Земјите членки на ЕУ, Обединетото Кралство, Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора, Косово, Албанија, Северна Македонија, Исланд, Норвешка, Швајцарија

Action станува еколошка компанија со програмата за рециклирање разладно средство на Daikin

Action го засилува партнерството со Daikin за овој нов револуционерен проект: рециклирање на разладното средство од своите реновирани продавници и негова повторна употреба.

Продавница на ACTION

Создајте своја циркуларна економија

Придружете ни се во повторната употреба на разладното средство и вратете го отпадот во сад со нашата машина за враќање разладно средство

  • Пренослива единица за лесен транспорт
  • Оптимално прочистување
  • Повторно употребете го разладното средство на локално ниво
Пренослива единица RRDQ- V1 за враќање и рециклирање разладно средство

Дознајте повеќе

Слични написи