vrv5-header.jpg

Серија VRV 5 S

климатизер vrv5 на daikin

Помала емисија на CO2 и најдобра ефикасност на пазарот

Од пуштањето на Ururu Sarara во продажба во 2013 година, првиот климатизер во светот со разладното средство R-32, се потрудивме да го збогатиме нашето портфолио со разладни средства со понизок GWP. Последниот резултат од постојаниот развиток е најновата серија VRV 5 S, што ги опфаќа сите најнови технолошки развитоци, како на пример, разладното средство R-32 со низок GWP.

помалку co2
r-410a
bluevolution
vrv5_a_tSA6375.png

Врвна издржливост

 • Намалена емисија на CO2 благодарение на разладното средство R-32
  • R-32 потенцијалот за глобално затоплување (GWP) е за 68 % понизок од R-410A
  • 10 % помалку полнење на разладното средство

 • Разладно средство со една компонента, едноставно за повторна употреба и рециклирање
 • Врвна одржливост низ работниот век, благодарение на водечката сезонска ефикасност на пазарот

vrv5_industry-leading_background.png
VRV5_detail_round.png

Најдобра услужливост и употребливост во индустријата

 • Асортиман ниски единици со еден вентилатор
 • Лесен транспорт благодарение на компактниот дизајн
 • Широк простор за лесно да пристапите до сите главни компоненти
two_column_content_b_634621637 image_lichter_2.jpg

Најдобра разновидност на дизајн во класата

 • Like-for-like флексибилност при инсталација со R-410A
 • Притисок на звук до 39 dB(A) благодарение на 5 степена за слаба бучава
  за да одговара на примената
 • Автоматско поставување НСП до 45 Pa за да се овозможи спроведување вод
Daikin VRV звук
deatil_vrv_white.png

Опремена за удобност

 • Интуитивно управување преку интернет и гласовно управување
 • Променлива температура на разладно средство за оптимална удобност
 • Специјално дизајнирана за нова внатрешна единица од класа 10 за мали и добро изолирани соби
Температура на разладно средство
следна генерација

1. Уникатен топлински разменувач со 3 реда

✓Овозможува врвна сезонска ефикасност

2. Специјално дизајнирана решетка

✓ Слаб пад на притисокот

✓ Без ризик ненадејно да го допрете вентилаторот

3. Нов дизајн на куќиштето со четири рачки за лесно носење

4. Нов асиметричен дизајн на вентилаторот

✓ Две групи поставки за висок НСП

✓ Ниски нивоа на бучава

daikin vrv5

5. Компактни димензии

✓ Лесен транспорт благодарение на компактната големина и дизајнот со еден вентилатор

✓ Помала употреба на природни ресурси

6. PCB ладено со разладно средство

Со вграден:

✓ избирач за ладно/топло

✓ екран со 7 сегмента за побрзо и попрецизно отчитување на грешките и поставките

7. Нови стопирачки вентили

✓ Преместени за да се овозможи предно или странично поврзување

✓ Залемени за поголема достојност

8. Уникатен компресор swing на Daikin

✓ Без опасност од абразија

✓ Без протекување на разладното средство

✓ Голема сезонска ефикасност

Внатрешни единици што можат да се поврзуваат

единици vrv5 daikin
Касетна единица за дување во сите насоки Воздухот се исфрла 360° наоколу за да се постигне оптимална ефикасност и удобност FXFA-A
Касетна единица Уникатен дизајн што се интегрира целосно рамно во таванот FXZA-A
Тенка скриена таванска единица Тенок дизајн за флексибилна инсталација FXDA-A
Скриена таванска единица со среден НСП најтенка, но најмоќна единица со среден статички притисок на пазарот! FXSA-A
Високоѕидна единица За соби без спуштени тавани и без слободен простор на подот FXAA-A
Bluevolution

Предности на R-32

› Понизок потенцијал за глобално затоплување (GWP): само 1/3 од R-410A

› Помали полнење со разладно средство: 10% помалку во споредба R-410A

› Поголема енергетска ефикасност

› Разладно средство со една компонента, едноставно за повторна употреба и рециклирање

Daikin ја заштитува атмосферата

Максимална флексибилност веднаш откако ќе ја отпакувате.

Инсталирајте ги внатрешните единици VRV 5 во простории до 10 m² без да преземате дополнителни мерки!