Skip to main content

Серија VRV 5 S

Дизајниран за иднината

bg-image

Помала емисија на CO2 и најдобра ефикасност на пазарот

Од пуштањето на Ururu Sarara во продажба во 2013 година, првиот климатизер во светот со разладното средство R-32, се потрудивме да го збогатиме нашето портфолио со разладни средства со понизок GWP. Последниот резултат од постојаниот развиток е најновата серија VRV 5 S, што ги опфаќа сите најнови технолошки развитоци, како на пример, разладното средство R-32 со низок GWP.

Помала емисија на CO2 - водечка ефикасност во индустријата
Технологија Shîrudo: Флексибилност за задоволување на секоја просторија - променлива температура на разладно средство
Bluevolution
bg-image

Врвна издржливост

 • Намалена емисија на CO2 благодарение на разладното средство R-32
  • 71% понизок GWP на системско ниво!

 • Разладно средство со една компонента, едноставно за повторна употреба и рециклирање
 • Врвна одржливост низ работниот век, благодарение на водечката сезонска ефикасност на пазарот
 • Идеално за еколошки сертификат на вашиот објект благодарение на разладното средство со понизок GWP

bg-image
Внатрешен преглед на единицата VRV 5

Најдобра услужливост и употребливост во индустријата

 • Асортиман ниски единици со еден вентилатор
 • Лесен транспорт благодарение на компактниот дизајн
 • Широк простор за лесно да пристапите до сите главни компоненти
 • Без потреба од проверка за протекување на повеќето инсталации
bg-image

Најдобра разновидност на дизајн во класата

 • Технологијата Shîrudo флексибилна инсталација на внатрешни единици во простории со минимална површина од 10 m²
 • Притисок на звук до 39 dB(A) благодарение на 5 степена за слаба бучава за да одговара на примената
 • Автоматско поставување НСП до 45 Pa за да се овозможи спроведување вод
DAIKIN vrv 5 звук
bg-image

Опремена за удобност

 • Интуитивна гласовна контрола и контрола преку интернет
 • Променлива температура на разладно средство за оптимална удобност
 • Специјално дизајнирана за нова внатрешна единица од класа 10 за мали и добро изолирани соби
Amazon alexa - работи со google assistant

Максимална флексибилност веднаш откако ќе ја отпакувате.

Технологија Shîrudo

Со технологијата Shîrudo, системот VRV 5 овозможува примена во мали простории во вашиот објект без потреба од дополнителни процедури и опрема на терен.

Благодарение на фабрички поставените мерки, VRV 5 се дизајнира најфлексибилно и најбрзо и целосно ги исполнува најновите стандарди за производи.

Следна генерација на VRV

1. Уникатен топлински разменувач со 3 реда

✓Овозможува врвна сезонска ефикасност

2. Специјално дизајнирана решетка

✓ Слаб пад на притисокот

✓ Без ризик ненадејно да го допрете вентилаторот

3. Нов дизајн на куќиштето со четири рачки за лесно носење

4. Нов асиметричен дизајн на вентилаторот

✓ Две групи поставки за висок НСП

✓ Ниски нивоа на бучава

Илустрација од внатрешната страна на единица daikin vrv5

5. Компактни димензии

✓ Лесен транспорт благодарение на компактната големина и дизајнот со еден вентилатор

✓ Помала употреба на природни ресурси

6. PCB ладено со разладно средство

Со вграден:

✓ избирач за ладно/топло

✓ екран со 7 сегмента за побрзо и попрецизно отчитување на грешките и поставките

7. Нови стопирачки вентили

✓ Преместени за да се овозможи предно или странично поврзување

✓ Залемени за поголема достојност

8. Уникатен компресор swing на Daikin

✓ Без опасност од абразија

✓ Без протекување на разладното средство

✓ Голема сезонска ефикасност

Внатрешни единици што можат да се поврзуваат

Daikin vrv 5 единици
Касетна единица за дување во сите насокиВоздухот се исфрла 360° наоколу за да се постигне оптимална ефикасност и удобностFXFA-A
Касетна единицаУникатен дизајн што се интегрира целосно рамно во таванотFXZA-A
Тенка скриена таванска единицаТенок дизајн за флексибилна инсталацијаFXDA-A
Скриена таванска единица со среден НСПнајтенка, но најмоќна единица со среден статички притисок на пазарот!FXSA-A
Високоѕидна единицаЗа соби без спуштени тавани и без слободен простор на подотFXAA-A
Bluevolution

Предности на R-32

› Понизок потенцијал за глобално затоплување (GWP): само 1/3 од R-410A

› Помали полнење со разладно средство: 15% помалку во споредба R-410A

› Поголема енергетска ефикасност

› Разладно средство со една компонента, едноставно за повторна употреба и рециклирање

Помал потенцијал за глобално затоплување за 71%