Skip to main content

Софтверски алатки

За клиенти

 • Апликација 3D

  Daikin 3D е апликацијата наменета за клиенти и професионални инсталатери, што ви овозможува да изберете климатизација и да ја погледнете дома ПРЕД да ја купите!

 • Daikin Psychrometrics Diagram Viewer

  Оваа алатка е наменета за сите професионалци и студенти што се запознаени со климатизација и што ги знаат карактеристиките на воздухот што го обработуваме.

 • Скенер за QR-код

  Скенирајте го QR-кодот што се наоѓа на табличката со податоци на вашата единица од Daikin и брзо дојдете до информации и услуги за единицата.

За професионалци

За професионалци, Daikin нуди широк спектар софтверски алатки, од софтвер за „експресен“ избор на опрема до алатки за опширна пресметка на оптоварување и за енергетска симулација. Подолу ќе најдете примери од овие алатки.

Сите овие алатки се достапни на нашиот бизнис-портал.
Обратете се до локалниот претставник на Daikin ако сакате да дознаете повеќе

Софтвер за избор на Multi Split

Веб-алатка за избирање за нашата линија Multi Split. Овозможува избор на најсоодветниот систем за потребите на секој купувач.

Погледнете СЕГА

VRV Web Xpress

Софтверска веб-алатка за избор за целата производна линија VRV.

Алатката главно е наменета за професионалци, за внатрешен (продажен) кадар и за надворешни корисници, како на пример, советници, инженерски канцеларии, инсталатери...

Софтвер за избор на Altherma и Rotex

Софтверска веб-алатка за избор и симулација, за производи за греење Altherma и Rotex на Daikin.

Оваа алатка, главно наменета за професионалци, овозможува избор од нашиот широк асортиман производи за станбено греење. Најсоодветниот систем за сите потреби на нашите клиенти.

Daikin | HSN

Heating Solutions Navigator

понудете го најсоодветното решение за домот на купувачот

 • Пријатниот кориснички интерфејс го прикажува широкиот спектар решенија за греење на Daikin
 • Процена на потребното греење од едноставен интуитивен пристап до подетална пресметка во секоја просторија посебно
 • Земени се предвид елементи специфични за државата
 • Создадете сопствени дијаграми за цевки и кабли
 • Линк до алатката за избор на решенија засновани на гас
 • Поставете ја конфигурацијата на својата инсталација
 • Преглед на сите опции, особени за вашата инсталација
 • Линк до литература за инсталација
 • Споредете ги економските и еколошките придобивки од решението на Daikin со вообичаена инсталација за греење.
 • Простор за сите потенцијални производи на вашата сметка на „Stand By Me“
 • Лесен пренос од потенцијален производ до инсталација за да го повикате крајниот корисник за дополнителни услуги после продажба
Daikin | апликација BIM

Моделирање информација за објектот

Новата библиотека на Daikin од BIM-објекти им овозможува на архитектите, советниците и инсталаторите да ја планираат HVAC-инсталацијата и да ги избегнат проблемите за време на изградба, при што ќе ги намалат можностите за грешки во дизајнот и инсталацијата и ќе заштедат време и пари.

Веб-избор на чилери

Веб-алатката Daikin Applied е наменета за производи од Daikin Applied и овозможува избор, енергетска анализа и создавање технички скици преку интернет.

Сите податоци се зачувуваат на облак-платформата за да можете да имате пристап од секаде.