Skip to main content

DAIKIN 3D-АПЛИКАЦИЈА

Нова 3D-апликација од Daikin

Сте се запрашале некогаш како изгледа уред за климатизација или греење во вашиот дом?

3D-апликацијата од Daikin е врвна апликација што ви овозможува да го најдете совршеното решение за климатизација или греење.

3D-апликацијата од Daikin може да го смести секој уред за климатизација или греење на секое место преку аугментирана реалност. На тој начин можете да го најдете уредот што најмногу одговара на вашиот дом. Не само што можете да го видите внатрешниот уред, со оваа апликација можете да го погледнете и надворешниот дел и да видите каде е најдобро да ја сместите надворешната единица.

3D-апликацијата од Daikin се користи многу лесно! Изберете го саканиот уред и кликнете на копчето за аугментирана реалност. Апликацијата ви објаснува постепено како да симулирате единица од Daikin во вашиот дом.

3D-апликацијата од Daikin нуди голем број корисни функции:

  • Можете да менувате големина и боја и да ја ротирате и поместувате единицата за климатизација или греење по ваш избор.
  • Можете да ги погледнете точните димензии на секој уред и неговата позиција од подот/таванот само со едно кликање.
  • Можете да направите фотографија од 3D-единицата и да ја зачувате во телефонот за да ја имате како референца.
  • Можете да се консултирате со документите за технички податоци и да најдете дополни информации за различни уреди.

Забелешка: некои постари уреди може да не ја поддржуваат потребната технологија за аугментирана реалност. Иако мобилниот уред не е компатибилен, можете да ја користите апликацијата како „маркер“.

Следете ги инструкциите подолу за да дознаете како да го користите маркерот.

1. Преземете го „маркерот“

2. Отпечатете го „маркерот“ на A4-лист.

3. Поставете го „маркерот“ на ѕидот каде што сакате да ја инсталирате единицата, скенирајте го со мобилниот уред и климатизерот ќе се појави во 3D во својата природна големина. Можете да го поставите „маркерот“ на подот од тераса или балкон, каде што сакате да ја инсталирате надворешната единица и таа ќе се појави на екранот.

Оградување:

Daikin назначува дека приказот на 3D-сликите преку апликацијата може да биде погрешен, поради што не презема никаква одговорност.
Ако сакате да добиете точни податоци, консултирајте се со нашата техничка и комерцијална документација.