VRV_s_Series.jpg

VRV IV S-серија

Најкомпактниот VRV.

Бидете дискретни

Нашите единици со дување од предната страна од VRV IV S-серијата се потенки и покомпактни од сите други VRV-единици, што значи дека може да ги надминат предизвиците што ги наметнуваат естетиката и прописите. Опремена со најновите технологии за заштеда на енергија и можноста да се поврзе со широк асортиман од елегантни комерцијални и станбени единици, нашата VRV IV S-серија е комплетно решение за климатизација и идеален избор кога надворешниот простор е ограничен.

Бидете дискретни VRV IV-серија
Дизајн за заштеда на простор VRV IV s-серија

Дизајн за заштеда на простор

Димензиите на VRV IV S-серијата ја прават најкомпактна VRV-единица на пазарот. Со само 823 mm, единицата е доволно кратка за да влезе дискретно под прозорци и е практично незабележлива, со што е и најдобрата единица за инсталација на покрив и на балкон. Принципот за дување од предната страна на единицата, исто така, ја намалува турбуленцијата и ја отстранува потребата од воздушни водови.

Широк асортиман, многу функции

Можеби се дискретни, но единиците од VRV IV S-серијата се издвојуваат кога се работи за придобивките што ги нудат. Со широк асортиман од единици со мала зафатнина што лесно се поврзуваат со одредени стилски и комерцијални решенија, VRV IV S-серијата нуди совршена внатрешна климатизација со флексибилност и стандардни функции на VRV IV, како на пример, променлива температура на разладно средство.

Циркуларна економија

Затворање на циклусот: кон циркуларна економија

Единиците од сериите VRV IV+ враќање топлина и VRV IV S сега се достапни со распределба на сертифицирано рециклирано разладно средство. Овие единици го користат постојното разладно средство, со што се избегнува емисија на повеќе од 150,000 kg гас годишно.

Најкомпактна VRV IV s-серија

Дознајте повеќе