Skip to main content

Работа, одржување и поправки

Во Daikin, знаеме дека не барате доставувач туку партнер. Затоа нашата мисија е да ве придружуваме низ процесите на дизајнирање, поставување и одржување на вашата инсталација за да создадеме производ што ќе ги задоволи вашите потреби за климатизација. Заедно со нашите сервисни партнери нудиме асортиман планови за сервисирање за да ја следиме, уредуваме и надгледуваме вашата инсталација.

Далечинско надгледување

Од надгледување на перформансите до претпоставувачка логика, анализи и намалување на трошоците и ризиците од појава на дефекти, нашата интелигентна мрежа е исплатлива услуга за да се зголеми безбедноста, времето на работење и достојноста на вашата инсталација.

Прочитајте повеќе

Одржување

Намалете ги работните трошоци, следете ги перформансите на вашиот систем и продолжете го неговиот работен век со редовните проверки за одржување од Daikin.

Прочитајте повеќе

Поправки

Покривајќи го широкиот асортиман на производи на Daikin и други брендови, нашата голема мрежа на сервисни тимот се подготвени да вршат поправки на лице место во секое време.

Прочитајте повеќе

Системски контроли

Преку нашиот фабрички дизајниран систем можете да ги контролирате, управувате и оптимизирате перформансите во просториите со системи од чилери.

Прочитајте повеќе