Услуги за далечинско надгледување

Услуги за далечинско надгледување

Најновата технологија споена со беспрекорна услуга за подобрување на ефикасноста и достојноста на инсталацијата HVAC-R.

Интелигентна мрежа е исплатлив начин на да се зголеми безбедноста, времето на работење и достојноста на вашата инсталација.

Нудиме неколку начини за далечинско управување со вашите производи и инсталации. Од надгледување на перформансите до претпоставувачка логика, анализи и друго, нашата интелигентна мрежа е исплатлив начин за да се зголеми безбедноста, времето на работење и достојноста на вашата инсталација.

Планови за услуги за далечинско надгледување

Нудиме три плана за услуги за надгледување за поддршка на вашиот систем:

Аларми и веб-апликација

 • Аларм и надгледување на настани 24/7, преку целата година
 • Автоматски алармен систем
 • Добивајте известувања за услугите преку е-пошта
 • Пристапете до далечинската веб-апликација на Daikin

Активно надгледување

 • Анализирајте ја и контролирајте ја потрошувачка на енергија
 • Однапред поставете редовна работа на единицата
 • Дијагноза и анализа на аларм од страна на технички специјалисти
 • Далечинско поправање на алармот
 • Паметна мобилизација на овластениот персонал

Поврзано одржување

 • Експертите на Daikin овозможуваат далечинска анализа и дијагноза на алармот
 • Брза и достојна далечинска услуга
 • Сите иницијативи се комбинирани со правилниот план за услуга на Daikin

Придобивките на далечинското надгледување

Дознајте ги предностните со помош на нашите услуги за далечинско надгледување.

Следете ја вашата инсталација

 • Добијте моментална информација и претстава за трендот
 • Личен пристап до интерфејсот на интернет
 • Нема потреба од локален софтвер

Пристапете до операторите и специјалистите на Daikin

 • Најдобра услуга во класата
 • Добивајте далечински решенија за да ги отстраните проблемите
 • Интервенција по потреба

Подобрете ги перформансите на вашиот систем

 • Зголемете ја енергетска ефикасност
 • Превентивно одржување за да се избегнат потенцијални расипувања
 • Целосно усогласување со најновите регулативи

Контрола преку Daikin Cloud

Услуга Daikin Cloud

Далечинско надгледување, управување и услуги за комерцијалните системи DX

Daikin on Site

Далечинско надгледување, управување и услуга за чилери и клима комори