Skip to main content

Служби за одржување

Продолжете го работниот век на системот и намалите ги работните трошоци со редовните проверки за одржување од Daikin.

Ги почитуваме законите и регулативите и ги надгледуваме перформансите на вашиот систем за да овозможиме три сервисни плана за одржување и на вашата инсталација од Daikin.

 • План за проверка

  • Темелна проверка за да може системот за ги задоволи најновите европски закони и прописи
 • Превентивен план

  • Мерните и референтните извештаи овозможуваат темелен преглед за вашата инсталација
  • Обезбедете минимални прекини во работата
  • Достапни се инженери за сервисирање за да изведуваат итни поправки
 • Оптимален план

  • Надгледување 24/7
  • Сите можни проблеми се испраќаат директно до Daikin
  • Без неочекувани трошоци, затоа што сите поправки се бесплатни