Skip to main content

VRV IV + Враќање топлина

Водечкото решение за удобност и енергетска ефикасност.

bg-image

Енергетска ефикасност

 • Враќањето топлина ја пренесува топлината од места каде што е потребно ладење во места каде што е потребно топла вода или греење
 • Технологија на променлив волумен на разладно средство автоматски ја прилагодува температурата на разладното средство за оптимална удобност и ја зголемува сезонската ефикасност за до 28% во споредба со останатите решенија
 • Уникатниот дизајн на разменувачот на топлина е создаден за најголема енергетска ефикасност
 • Оригиналната технологија со 3 цевки ја зголемува енергетската ефикасност за време на режимот на враќање топлина
bg-image

Искористете навистина бесплатно греење

Нашиот иновативен систем за враќање топлина ја користи топлината од канцелариите и серверските соби за енергетски ефикасно производство на топла вода и за греење други простории од објектот. Разменувачот на топлина е оптимизиран за комбиниран режим на работа и ја зголемува ефикасноста на враќањето топлина со намалување на загубата на зрачење.

bg-image

Истовремено греење и ладење

Враќањето топлина овозможува истовремено греење и ладење. Ова е идеално за хотели каде што гостите може сами да ја прилагодуваат атмосферата и е од голема важност за објекти со канцеларии што се насочени на северна и на јужна страна.

Циркуларна економија

Затворање на циклусот: кон циркуларна економија

Повторна користете го разладното средство и избегнете емисија на повеќе од 150000 kg гас годишно.

Единиците од сериите VRV IV+ враќање топлина и VRV IV S сега се достапни со распределба на сертифицирано рециклирано разладно средство. Направете позитивен избор за околината со производот VRV L∞P од Daikin!

bg-image

Техничко ладење за податочни центри

За да може вашата IT-опрема да работи беспрекорно, VRV IV враќање топлина има оперативен опсег до -20°CDB за ладење технички серверски соби. Вратете ја топлината создадена од вашиот податочен центар за да ја греете водата или да ги загреете другите соби.

Препознатлива технологија со 3 цевки на Daikin

Препознатлива технологија со 3 цевки

Уникатната технологија си 3 цевки на Daikin има потреба од помалку енергија за враќање топлина, со што значително се зголемува енергетската ефикасност при процесот на враќање топлина. Цевките за гас, течност или за празнење му овозможуваат на системот да враќа топлина при пониски температури на кондензација од другите решенија.

Најголем асортиман на BS-кутии

Нудиме широк асортиман на моно и мулти BS-кутии за максимална флексибилност и најкратко време за инсталација.

Еден порт

 • Уникатни на пазарот
 • Компактни и лесни
 • Не е потребна инсталација за одвод
 • Идеално за далечински соби

Повеќе портови

 • 55% помали и 41% полесни од другите единици со повеќе портови
 • Полесна инсталација со намалениот број точки на лемење и кабли
 • Сите внатрешни единици може да се поврзат на една BS-кутија
 • Идеално за фазни инсталации

Дознајте повеќе