Skip to main content

VRV IV C+ серија

Дизајнирано за најладните области

Висок капацитет на греење

Висок капацитет на греење

VRV-топлотната пумпа ќе ја згрее зградата и станарите, дури и при најладните температури.

Бајпас со жежок гас спречува наслаги од мраз и го намалува бројот на циклуси за одмрзнување.

Компресорот за вбризгување пареа со вентил за проверка овозможуваат максимален капацитет во секое време, дури и при слабо оптоварување.

Голема сезонска ефикасност

За да се овозможи висока сезонска ефикасност и при делумно оптоварување, компресорот има контролна порта за повратен притисок. Ова овозможува подвижната спирала да има доволно притисок при ниско оптоварување, за да се спречи протекување на разладното средствово компресорот, со што се зголемува ефикасноста.

Згора на тоа, нашата препознатлива контрола на променлива температура на разладно средство ја прилагодува температура на разладното средство за да спречи трошење вишок енергија.

Голема сезонска ефикасност
Во согласност со регулативата за енергетски производи

Вистински ефикасно

Тестирана и измерена со нашите најпродавани внатрешни единици, бидете сигурни дека серијата VRV ќе работи како што е наведено во проспектот. Дознајте повеќе за нашите ефикасни единици на нашиот веб-сајт.

Целосно HVAC-решение за вашиот објект

Лесно се поврзува со голем избор стилски внатрешни единици, хидрокутии со топла вода, воздушни завеси Biddle и единици за вентилација, со што VRV IV C+ серијата претставува целосно решение за вашиот објект. Создава совршена внатрешна атмосфера и удобност, благодарение на функциите на Daikin VRV IV, како што се Променлива температура на разладно средство.

Дознајте повеќе