Skip to main content

Систем за враќање топлина VRV 5

Создаден за поддршка на декарбонизацијата на комерцијалните објекти

Имаме мисија да создадеме стабилно наследство

Суштината на нашето постоење е да создадеме безбедна, здрава и удобна околина во објектот преку врвна технологија.

Посветени сме да го елиминираме испуштањето CO2 целосно до крајот на 2050 година, па затоа работиме со нашите партнери и клиенти за да создадеме свет со поздрав внатрешен воздух и помало влијание врз околината.

Придружете ни се во создавањето стабилно наследство.

Технологија Shîrudo

Приспособливост

Нашата флексибилна технологија со топлински пумпи може лесно да се приспособи во секој објект и на секое место.

 • Неприкосновен капацитет на надворешна единица до 90 kW за греење (28 HP)
 • Должини и висини на цевките за да одговараат на сите примени на VRV
 • Компактно решение со пократки цевки од вообичаените и коешто може да се интегрира во нови и постојни објекти
 • Тивка операција преку 5 степена со ниско ниво на бучава, со што се намалува притисокот до 40 dB(A)
 • Целосно редизајнирани BS-кутии за побрза инсталација и полесно сервисирање

Кон почеток

Технологија Shîrudo

Благодарение на технологијата Shîrudo, системот VRV 5 е многу вешт при управување со внатрешната атмосфера на секоја просторија.

 • Daikin нуди сообразност со стандардот за производи IEC
 • Фабрички поставените контролни мерки за разладно средство го прават системот VRV 5 брз и флексибилен за дизајнирање без потреба од комплексни и долготрајни пресметки
 • Сертификат CB за трето лице од овластено тело (SGS CEBEC)

Кон почеток

Технологија Shîrudo
Технологија Shîrudo

Одржливост

Попаметна и поефикасна, технологијата VRV 5 постигнува голем напредок кон декарбонизација на објектите преку помало директно и индиректно влијание на еквивалентот на CO2.

 • Зголемување на работната ефикасност при реални услови со ηs,c до 298,3 %
 • Изграден за разладно средство R-32 со низок GWP, со што се намалува придонесот кон глобалното затоплување на разладното средство за 71 % во споредба со R-410A и може лесно да се рециклира и употребува повторно
 • Систем за враќање топлина со 3 цевки што ја враќа и рециркулира топлината

Кон почеток

Паметен систем

Современата технологија и паметното управување со енергија овозможуваат удобност и прецизна контрола.

 • Истовременото ладење и греење им овозможува удобност на гостите и станарите
 • Широк асортиман специјално дизајнирани единици за да одговараат на секој внатрешен простор и дизајн
 • Приклучи и пушти со малите BMS-системи на Daikin: Интелигентен управувач на допир – паметен систем за управување со енергија што овозможува истовремени податоци за целосна контрола врз употребата на енергија и интеграција на уреди од трети лица

Кон почеток

Технологија Shîrudo
Технологија Shîrudo

Поддршка

Добивате пристап до широка мрежа експерти со специјалистички совет при планирање, инсталација и одржување.

 • Подобрете го резултатот за BREAAM/LEAD преку експертска поддршка, од дизајн до изведба Дознајте повеќе
 • Нашиот софтвер за поддршка преку интернет со визуелна 2Д-мапа овозможува полесен дизајн и сообразност со стандардите за производи Пристапете кон Xpress

Кон почеток

Технологија Shîrudo

Целосно редизајнирана за побрза инсталација и полесно сервисирање

 • Побрза инсталација благодарение на протокот на разладното средство што го намалува бројот на залемени точки и комплети за спојки
 • Лесно сервисирање кај спуштени тавани благодарение на лизгачката електронска табла
 • Потребна е ограничена таванска празнина затоа што кутијата може да се инсталира на само 5 mm од таванот

Систем за враќање топлина со 3 цевки на Daikin

Нашите системи за враќање топлина си 3 цевки овозможуваат истовремено ладење и греење преку пренос на топлината од места што треба да се ладат кон места што треба да се греат.

Технологијата со 3 цевки на Daikin користи помалку енергија за враќање топлина, што значи значително поголема ефикасност при режимот за враќање топлина. Нашиот систем може да враќа топлина при ниски температури на кондензирање затоа што има цевки наменети за гас, течност и празнење.

bg-image

Сакате повеќе детали?

Преземете ја нашата брошура

Предности на R-32

Разладното средство R-32 има понизок потенцијал на глобално затоплување и поголема ефикасност во споредба со R-410A, со што претставува најефективно одржливо решение за системите VRF.

 • Понизок потенцијал за глобално затоплување (GWP): само 1/3 од R-410A
 • Помалку полнење со разладно средство: 15% помалку во споредба R-410A
 • Повисока енергетска ефикасност и значајно намалено индиректно влијание на еквивалентот на CO2
 • Разладно средство со една компонента, едноставно за употреба и рециклирање.
 • Намалување за 71 % на потенцијалот за глобално затоплување на разладното средство

Предности на VRV

Системите VRV им нудат на комерцијалните објекти максимална флексибилност и спокојство благодарение на придобивките што ги нудат системите за директна експанзија (DX):

 • Побрза реакција: Брзото приспособување кон условите за полнење помага да се спречи прегревање
 • Голема ефикасност: Потребни се само 2 чекора за пренос на енергија (од воздухот до разладното средство и од разладното средство до воздухот)
 • Брза и лесна инсталација: Компактно решение без потреба од доставување опрема на самото место (мерачи, пумпи, вентили итн.)
 • Помала зафатнина: Сите компоненти се вградени, а цевките за разладното средство се компактни.