Систем Daikin VRV 5

Систем за враќање топлина VRV 5

Водач во декарбонизацијата на индустријата HVAC

Лого VRV 5

Заедно создаваме стабилно наследство

Водени од посветеноста да ги елиминираме емисиите на CO₂ до 2050 година, со современа технологија овозможуваме безбедна, здрава и удобна внатрешна атмосфера низ целиот век на објектот.​

​Нашиот систем за враќање топлина VRV 5 претставува големо достигнување на патот кон декарбонизација на комерцијалните објекти.​

Систем со инвертор Daikin VRV 5

Шампионот за одрлживост

Новиот систем за враќање топлина VRV 5 ја претставува иднината на комерцијалните системи HVAC-R, при што им овозможува на купувачите да ја намалат емисијата на CO2 од своите објекти:​

  • Со прифаќање на разладното средство R-32, се намалува влијанието врз глобалното затоплување за до 71 % во споредба со R410A​
  • Висока сезонска ефикасност
  • Иновативен систем за враќање топлина со 3 цевки што враќа и циркулира топлина меѓу места со различни термички потреби​
  • Употреба на високоефикасна вентилација​што придонесува кон здрава внатрешна средина

Неспоредлива флексибилност веднаш откако ќе ја отпакувате единицата.

Технологија Shîrudo

Со технологијата Shîrudo, системот VRV 5 овозможува примена во мали простории во вашиот објект без потреба од дополнителни процедури и опрема или дополнителни инвестиции.

Благодарение на фабрички поставените мерки, Daikin презема целосна одговорност за сообразност со стандардите на производите и овозможува максимална флексибилност ако дизајнот е потврден во Xpress и ако се потребни едноставни услови за инсталација.

Најголем асортиман на внатрешни единици со R-32 ​

Специјално дизајнираните внатрешни единици VRV со R-32 овозможуваат максимална флексибилност за секаков распоред на просторијата. Избор на капацитети од 1,1 kw до 31,5 kw лесно ги задоволува сите можни големини на простории.

Системи што може да се контролираат преку Google и Alexa

Како се одвива постапката за враќање топлина?

истовремено ладење и греење

Нашите иновативни системи за враќање топлина овозможуваат истовремено ладење и греење. Ова овозможува различно ниво на удобност и истовремено бесплатно греење поради пренесувањето топлина од местата што треба да се ладат кон местата што треба да се греат.​

истовремено ладење и греење

Нашите иновативни системи за враќање топлина овозможуваат истовремено ладење и греење. Ова овозможува различно ниво на удобност и истовремено бесплатно греење поради пренесувањето топлина од местата што треба да се ладат кон местата што треба да се греат.​

Bluevolution

Предности на R-32

  • Понизок потенцијал за глобално затоплување (GWP): само 1/3 од R-410A
  • Помалку полнење со разладно средство: 15% помалку во споредба R-410A
  • поголема енергетска ефикасност
  • Разладно средство со една компонента, едноставно за употреба и рециклирање

Помал потенцијал за глобално затоплување за 71%