Skip to main content

Три нови лидери: Daikin Sky Air A-серија

Со најмало влијание врз околината и уникатен склоп на енергетска ефикасност и удобност, досега најиновативната серија Sky Air е лесна за инсталирање и контрола.

Асортиман уникатни ниски единици со еден вентилатор

Серијата Daikin Sky Air A е единствениот асортиман што нуди куќиште со еден вентилатор од 3.5 до 25 kW.

Само 2 лица може да ги постават единиците, а компактниот дизајн овозможува поголема флексибилност при инсталирањето.

Опремена за удобност

Со најголема ефикасност, Sky Air A-серијата ја користи технологијата на променлив волумен на Daikin (VRT) за да ги оптимизира удобноста и флексибилноста за потребите на секој купувач.

Идеален за во центарот на градот и за урбани области, новиот асортиман го нуди најтивкото решение за контрола на климатизацијата што е достапно на пазарот.

Серијата Sky Air A ја овозможува најдобрата контрола на атмосферата за малите и големите претпријатија

 • Пријатниот интерфејс гарантира лесна контрола на климатизацијата
 • Управувачот преку интернет овозможува едноставна контрола преку вашиот паметен телефон, од секаде
 • Интелигентниот управувач преку таблет овозможува надгледување и управување на повеќе локации, за мали и средни комерцијални примени и за главни клиенти
 • Вградување аларми и можност за далечинска помош од техничките менаџери
bg-image

Помошта е на дофат

Со цел да биде најпријатна за инсталација на пазарот, новата серија ветува помош на лице место, со што ги олеснува планирањето и инсталирањето.

 • Полесни и покомпактни единици за полесно инсталирање, куќиште со еден вентилатор под 1m, до 25 kW
 • Побрза инсталација поради тоа што подолга претходно наполнета цевка оди до 40m
 • Најдобра услужливост на пазарот и справување со лесен пристап до сите делови
 • Нов екран од 7 сегменти за лесно отчитување на грешките и поставки на системот
 • Вградената функција за проверка на протекувања го намалува бројот на проверки на лице место и ја подобрува достојноста

bg-image

Помошта е на дофат

Со цел да биде најпријатна за инсталација на пазарот, новата серија ветува помош на лице место, со што ги олеснува планирањето и инсталирањето.

 • Полесни и покомпактни единици за полесно инсталирање, еден вентилатор до 14 kW
 • Побрза инсталација поради тоа што подолга претходно наполнета цевка оди до 40m
 • Редизајнирана закривена предна плоча за лесен пристап до виталните делови на системот
 • Нов екран од 7 сегменти за лесно отчитување на грешките и поставки на системот
 • Вградената функција за проверка на протекувања го намалува бројот на проверки на лице место и ја подобрува достојноста

Технологија Bluevolution

Асортиманот Bluevolution на Daikin го содржи разладното средство R-32, енергетски најефикасното разладно средство на пазарот за лесна комерцијална примена.

Пуштено во употреба од страна на Daikin во 2014 година на помали сплит-системи, добро познатите карактеристики на R-32 опфаќаат:

 • Намалено влијание врз околината
 • Потенцијал на глобално затоплување што е помал за 68% од другите вообичаени разладни средства како што е R-410A
 • Намалена потрошувачка на енергија и намалени сметки
 • Намалени трошоци за одржување, затоа што не се потребни годишни проверки за протекување
bg-image

Надградба до технологијата Bluevolution и Sky Air A-серијата

Со новата технологија за замена, застапена на сите единици од Sky Air A-серијата, асортиманот опфаќа побрз, полесен и подостоен начин за замена на секој постоечки систем со долгорочно решение низ процесот за намалување на емитувањето F-гас.

 • Временски и финансиски исплатлив, при процесот на замена треба да се заменат само внатрешните и надворешните единици, а постоечката цевна инсталација останува иста
 • Го намалува бројот на можните прекини и резултира со систем што значително ги намалува потрошувачката на енергија и сметките

Трите нови лидери

Серија Sky Air Alpha Серија Sky Air Advance Серија Sky Air
Active
RZAG-A RZAG-
NV1 / NY1
RZASG-
MV1 / MY1
RZA-D AZAS-MV1 / MY1
Сезонска ефикасност - паметна употреба на енергија A++ A++ A+ - A
Технологија на замена
Променлива температура на разладно средство
Близнак/тројна/двојна близнак апликација
Загарантирана работа и на -20°C
Инфраструктурно ладење

Придобивки на инсталаторот

Компактно куќиште со еден вентилатор
Електронски табли ладени со разладно средство
Максимална должина на цевки 50m 85m 50m 100m 30m
Повеќе детали ќе најдете во каталогот.

Каталог