Skip to main content

Интелигентен управувач на допир

Ефикасно контролирајте го целиот објект од еден централизиран интерфејс со системот за управување со објекти (BMS) на Daikin.

Лесен за употреба

Пријатниот интерфејс ви овозможува да ја контролирате климатизацијата од секое место во секое време и да постигнете оптимална удобност

Паметно управување со енергија

Надгледувајте го користењето енергија и откријте го вишокот на потрошена енергија

Може да се поврзе со опрема од трето лице

Поврзете го решението за контрола на климатизација со осветлување, аларми, сензори, лифтови и друго

Флексибилна контрола на повеќе единици

Поврзете и контролирајте до 512 единици на Daikin во еден систем и комбинирајте неограничен број системи со нашиот веб-интерфејс

Управувајте со целиот објект преку еден интерфејс

Интелигентната функција Touch Manager ги спојува сите единици за контрола на климатизацијата во еден систем. Контролирајте ги греењето, ладењето, топлата вода, вентилацијата, прочистувањето на воздухот, разладувањето и воздушните завеси преку истиот интерфејс. Флексибилниот софтвер овозможува поврзување со опрема од трето лице, што значи дека можете да ги контролирате и осветлувањето, алармите, сензорите, лифтовите и друго преку истиот систем. Со нашиот веб-интерфејс, можете да го контролирате објектот од секаде преку екран на допир, интранет или интернет.

Infographic Интелигентен управувач на допир

Паметно управување со енергија

Направете планови за потрошувачката на енергија и одблиску контролирајте ја употребата на енергија. Интелигентната функција Touch Manager ве известува кои области и единици трошат најмногу енергија, за да можете да преземете неопходни мерки да ја намалите потрошувачката. Исто така, можете да управувате со потрошувачката на енергија со активирање на функцијата интерлок, што ги исклучува единиците кога прозорите се отворени.

Infographic Паметно управување со енергија
  1. Поле за плотирање
  2. Број за промена на времето во часови
  3. Број за промена на времето во денови
  4. Име на просторија
  5. Број за промена на времето во часови и денови
  6. Дополнителна потрошувачка на енергија
  7. Што погоре и подесно е просторијата, тоа поголема е дополнителната потрошувачка на енергија.

Паметно управување со енергија

Направете планови за потрошувачката на енергија и одблиску контролирајте ја употребата на енергија. Услугата Daikin Cloud ја тестира вашата VRV-потрошувачка, споредува повеќе локации една со друга и истакнува кои области или единици користат најмногу енергија. Кога сте информирани за потрошувачката на енергија, можете да преземете неопходни мерки за да ја намалите.

bg-image

BMS со конкурентна цена

Повеќето системи за управување со објект (BMS) имаат висока цена. Интелигентната функција Touch Manager е мини BMS направена за седни до големи комерцијални објекти, како на пример, хотели и канцеларии. Ви ги нуди сите придобивки на нормален BMS, но за многу попристапна цена.

Дознајте повеќе