EWYT-B_product-header.jpg

Функции на производот

  • Еколошко разладно средство R-32 со низок потенцијал за глобално затоплување (GWP)
  • Врвен производ во однос на енергетската ефикасност и оперативниот опсег
  • Врвна енергетска ефикасност на пазарот за ладење и греење до 3,6 за EER и до 3,52 за COP при целосно оптоварување (до 4,92 за SEER и до 4,06 за SCOP при делумно оптоварување)
  • Опсег на капацитет: 74 - 640 kW
  • Топлинска пумпа со Scroll-компресор
  • 2 верзии на ефикасност и 3 различни конфигурации за тивко работење
  • Тивкиот режим на вентилаторот му овозможува на корисникот да постави детални временски периоди со што ќе се намали брзината на вентилаторот и нивото на бучава
  • Еден или два независни вода за разладно средство со два или три компресора овозможуваат извонредна достојност
  • Ви го претставуваме новиот управувач MicroTech IV, којшто овозможува напредни опции за управување
  • 2 различни изгледа: Паралелен калем и двоен V-калем

Енергетска ефикасност

Новата топлинска пумпа R-32 од Daikin овозможува најголема ефикасност на пазарот при ладење и греење.

Одржливост

Благодарение на употребата на R-32 и на големата ефикасност, оваа серија овозможува најниски директни и индиректни емисии на CO2.

Линијата EWYT-B