Греење и Топла Вода со Топлотна Пумпа

Daikin нуди широк спектар на повеќенаменски системи. Од обновливи до фосилни извори на енергија, можеме да ви помогнеме да го прилагодите најдоброто решение за вашиот дом.

Врати се на содржината

решенија одговараат на вашата потреба
Daikin-Altherma-3-Friganor-1_289x162px.jpg

Daikin Altherma Ниско-Температурни Топлотни Пумпи Воздух-Вода

Греење - енергетска ефикасност до A___ Енергетска ефикасност на топла вода со резервоар до A
Ниско температурна топлотна пумпа - Идеално за ново-изградени објекти
Интегриран резервоар за топла санитарна вода
Флексибилна можност за инсталација
Можност за поврзување со соларни панели
Можност за поврзување цо подно греење, радијатори и топлотни пумпини конвектори
Награден дизајн
Апликација Daikin Residential Controller
Bluevolution
Daikin-Altherma-3-H-HT_289x162px.jpg

Daikin Altherma Високо-Температурни Топлотни Пумпи Воздух-Вода

Греење - енергетска ефикасност до A___ Енергетска ефикасност на топла вода со резервоар до A
Ниско температурна топлотна пумпа - Идеално за ново-изградени објекти
Идеално за реновирање и замена на стари котли на дрво, гас и др.
Интегриран резервоар за топла санитарна вода
Флексибилна можност за инсталација
Можност за поврзување со соларни панели
Можност за поврзување цо подно греење, радијатори и топлотни пумпини конвектори
Награден дизајн
Апликација Daikin Residential Controller
Bluevolution
Daikin-Altherma_3_GEO_house-1_HR_289x162px.jpg

Daikin Altherma Геотермални Топлотни Пумпи

Греење - енергетска ефикасност до A___ Енергетска ефикасност на топла вода до A
За нови домови и големи реновирање
Интегриран резервоар за топла санитарна вода
Можност за поврзување цо подно греење, радијатори и топлотни пумпини конвектори
Награден дизајн
Апликација Daikin Residential Controller
Bluevolution