Skip to main content

Греење и Топла Вода со Топлотна Пумпа

Daikin нуди широк спектар на повеќенаменски системи. Од обновливи до фосилни извори на енергија, можеме да ви помогнеме да го прилагодите најдоброто решение за вашиот дом.

Врати се на содржината

Реновирате или градите нов дом?

Изберете извор на енергија:

Каков систем ви треба?

Која функција треба да ја врши системот?

Планирате да користите соларни панели?

Daikin Altherma Ниско-Температурни Топлотни Пумпи Воздух-Вода

Греење - енергетска ефикасност до A___.jpg Енергетска ефикасност на топла вода со резервоар до A.jpg
Ниско температурна топлотна пумпа - Идеално за ново-изградени објекти
Интегриран резервоар за топла санитарна вода
Флексибилна можност за инсталација
Можност за поврзување со соларни панели
Можност за поврзување цо подно греење, радијатори и топлотни пумпини конвектори
Награден дизајн
Апликација Daikin Residential Controller
Bluevolution

Daikin Altherma Високо-Температурни Топлотни Пумпи Воздух-Вода

Греење - енергетска ефикасност до A___.jpg Енергетска ефикасност на топла вода со резервоар до A.jpg
Ниско температурна топлотна пумпа - Идеално за ново-изградени објекти
Идеално за реновирање и замена на стари котли на дрво, гас и др.
Интегриран резервоар за топла санитарна вода
Флексибилна можност за инсталација
Можност за поврзување со соларни панели
Можност за поврзување цо подно греење, радијатори и топлотни пумпини конвектори
Награден дизајн
Апликација Daikin Residential Controller
Bluevolution

Daikin Altherma Геотермални Топлотни Пумпи

Греење - енергетска ефикасност до A___.jpg Енергетска ефикасност на топла вода до A.jpg
За нови домови и големи реновирање
Интегриран резервоар за топла санитарна вода
Можност за поврзување цо подно греење, радијатори и топлотни пумпини конвектори
Награден дизајн
Апликација Daikin Residential Controller
Bluevolution