Skip to main content

Топлотна пумпа VRV IV +

Оптималното решение за удобност и перформанси на климатизацијата.

Топлотна пумпа VRV IV +

Со пуштањето во продажба на VRV IV, претставивме три револуционерни стандарди во VRV-технологијата. Удобноста, интелигентната контрола и зголемената енергетска ефикасност ја прават топлотната пумпа Daikin VRV IV лидер на пазарот на решенија за климатизација.

Променлива температура на разладно средство

Најголемиот скок во иновацијата уште од претставувањето на компресорот со инвертор.

Како уникатна технологија на Daikin, функцијата за променлива температура на разладното средство постојано ја прилагодува брзината на компресорот со инвертор и температурата на разладното средство за да го овозможи потребниот капацитет за да ја задоволи потребата на објектот со до 28% поголема сезонска ефикасност. Температурата на испарување е најшироката на пазарот (3°C до 16°C) и ја подобрува удобноста со совршено балансирање на температурата на протокот на воздухот.

Постојано греење

VRV IV постојано овозможува греење за време на циклусот на одмрзнување. Други топлотни пумпи го прекинуваат греењето за време на циклусот на одмрзнување, но VRV IV е опремен со нашиот уникатен елемент за акумулирање топлина којшто складира топлина за време на процесот на греење. Притоа, складираната енергија се користи за одмрзнување на надворешната единица, со што се овозможува удобност 24/7.

VRV-конфигуратор

Секоја единица VRV IV е опремена со нашиот препознатлив VRV-конфигуратор. Ова е софтверско решение што ги поедноставува лесното конфигурирање и пуштање во употреба. Како инсталатор, поминувате помалку време во конфигурирање на надворешните единици, може да управувате повеќе системи од различни места за главни клиенти и лесно да ги добиете почетните поставки на надворешните единици.

Целосно редизајнирани главни компоненти

Поврзете ја со широк асортиман на стилски внатрешни единици

Поврзете ја со широк асортиман на стилски внатрешни единици

Дознајте повеќе