Skip to main content

Ви благодариме

Ви благодариме на барањето.

Набргу ќе стапиме во контатк со вас.

Daikin делува на повеќе нивоа за да создаде одржлива иднина за индустријата HVAC: новата линија VRV 5 што користи разладно средство R-32 со понизок GWP, создавањето циркуларна економија за разладно средство преку LOOP од Daikin и светски реномираната енергетска ефикасност на VRV благодарение на постојаната иновација.


Дознајте зошто VRV е нашето најдобро решение за поддршка на декарбонизацијата на комерцијалните објекти

Целосно решение за климатизација за големи или мали објекти. Топлинските пумпи VRV овозможуваат најдобра удобност и врвна енергетска ефикасност во класата.

https://www.daikin.eu/en_us/product-group/vrv.html

Послабо влијание на еквивалентот на CO2, подобри перформанси и максимална флексибилност. Нашите топлински пумпи VRV 5 се создадени за поддршка на декарбонизацијата на објкетите.

Затворање на циклусот: кон циркуларна економија.

Повторна употреба на разладното за да избегнете емисија на повеќе од 400 000 kg гас годишно.

Топлинските пумпи VRV IV+ користат рециклирано разладно средство и ја намалуваат употребата на природните ресурси.

https://www.daikin.eu/loop-by-daikin