Skip to main content

EWAT-B

Прв чилер со воздушно ладење со еколошко разладно средство R-32

bg-image

Daikin, првата компанија во светот што ја воведува новата генерација чилери со воздушно ладење, со спирален компресор и со разладно средство R-32.

Daikin е постојан лидер во технологијата за чилери, а со новата генерација чилери со воздушно ладење со разладно средство R-32 вложува напори да воведе иновативност и да го зголеми капацитетот на линијата Bluevolution.

bg-image

Зошто Daikin ги претстави моделите со R-32?

Потенцијалот за глобално затоплување на разладното средство R-32 е 675, што е само една третина во споредба со разладното средство R-410. Благодарение на помалата класификација за запаливост (разладното средство R-32 спаѓа во класата A2L во ISO817), може безбедно да најде место во многу примени, како на пример, во системи за ладна вода. Како разладно средство со една компонента, R-32 е полесно за рециклирање и за повторна употреба, а тоа е уште една негова добра еколошка страна.

Зошто да ја изберете


серијата чилери EWAT-B?

 • Врвна ефикасност во класата, SEER до 4,7.
 • Ги надминува потребите за еко-дизајн за 2021 година!
 • Еколошко разладно средство → прво на пазарот
 • Нови спирални компресори и разменувачи на топлина оптимизирани за R-32
 • Потенцијалот за глобално затоплување (GWP) на разладното средство R-32 е 675, што е само една третина во споредба со разладното средство R-410.
 • Разладното средство R-32 со низок GWP спаѓа во класата A2L во ISO817 и може безбедно да најде место во многу примени, како на пример, во системи за ладна вода.
 • Како разладно средство со една компонента, R-32 е полесно за рециклирање и за повторна употреба, а тоа е уште една негова добра еколошка страна
 • Широк опсег на капацитет: 80 – 700 kW
 • Кондензирачки калем со микро-канали, за намалено полнење со разладно средство
 • Верзија со сребрена и златна ефикасност
 • 3 звучни конфигурации
 • Целосна компатибилност со Daikin on Site
 • Нови конфигурации со хидронична опрема (единечна и двојна пумпа, инертен резервоар, VFD)
 • Верзија со единечно и двојно коло што се преклопува помеѓу 150 kW и 350 kW
  ›› единици со единечно коло соодветни за 2 или 3 компресора
  ›› единици со двојно коло соодветни за 4 или 5 или 6 компресора
 • Опширен список со опции
 • Опција за модулација на брзина на вентилатор (VFD)

Два различни изгледа

Единечен-V изглед

›› Тенок изглед

›› Повеќе флексибилност: нова средна
звучна конфигурација за сребрените
и златните верзии

 

 

Модуларен-V изглед

›› Нов изглед

›› Подобра ефикасност при делумно оптоварување (SEER)
во однос на претходната генерација:

›› +4% со стандарден
распоред

›› +7% со опцијата со VFD-вентилатор

bg-image

Нови опции за free cooling без гликол на линијата чилери EWAT~B:

 • Free Cooling Migration – Light
 • Free Cooling Migration – Full
 • Free Cooling Migration - Full со хидронична опрема
Free Cooling Migration – Light:

Кога ќе се активира, ова решение овозможува природно движење на разладното средство од испарувачот до кондензаторот, при што истовремено се заобиколуваат компресорот и експанзиониот вентил. Благодарение на дизајнот на разменувачите, со екстремно ниски падови на притисокот, решението нема потреба од дополнителни уреди за пумпање на разладното средство, затоа што користи принцип на природно движење. Капацитетот при Free-Cooling што може да се добие е 25% од капацитетот при Nominal Cooling на единицата.

Free Cooling Migration – Full:

Содржи дополнителен потопен испарувач на секое коло во споредба со разменувач на топлина со стандардна плоча, со што се овозможува подобрување на перформансите.

Ова решение го користи истиот принцип на лесно движење, но, поради тоа што содржи дополнителен испарувач “Shell & Tube” до разменувачот на вода, овозможува да се добие поголем капацитет. Благодарение на дизајнот на разменувачите, со екстремно ниски падови на притисокот и зголеменото растојание од кондензаторот до испарувачот, ова решение може да овозможи капацитет при Free Cooling еднаков на 75% од номиналниот капацитет на единицата.

Free Cooling Migration - Full со хидронична опрема:

Содржи Free Cooling Migration - Full и цевки за дистрибуција на вода, со што се овозможува автоматско менување на текот на водата помеѓу разменувачот на топлина со механичко ладење и со free cooling. Присуството на дополнителни цевки може да влијае врз зафатнината на единицата.

bg-image

Опширен список со опции

Заедно со нови опции:

 • Резервоар за привремено складирање

Резервоар за привремено складирање, монтиран на единица и достапен за сите линии со решенијата со концепт приклучи-и-пушти.

 • Делумно враќање топлина

Претставување на контролата на кондензација, што овозможува да се задржи капацитетот за враќање топлина при ниски амбиентални температури со единица што работи со полн капацитет

Враќање топлина при 35°C амбиентална температураВраќање топлина при 20°C амбиентална температура
Тековна~ 15%~ 3%
Нова~ 15%~ 15%
 • VFD-пумпи и контрола на променлив проток

› Контрола на променлива брзина на пумпа преку надворешен сигнал од 0-10 волти
› управување на брзината на пумпата со „Вклучен термостат“ и „Исклучен термостат“
› Контрола на променлив примарен проток

bg-image

Поврзливост

mAP

›› Апликација за Android

›› Реплицирајте го управувачот на единицата

›› Управувајте со единицата со паметен далечински уред (таблет, паметен телефон, компјутер)

›› Наскоро достапна на PlayStore

Опција со пренослив екран на допир

›› Екран 10”

›› Екран на допир

›› Мрежа: Безжична, Bluetooth, GPS, GSM, итн…

›› Интерфејс: SIM-картичка, RJ45, RS232, USB, HDMI, аудио

Daikin on Site

Целосна компатибилност со облак-платформата Daikin on Site што дозволува голем број напредни функционалности, меѓу кои:

›› Далечинско надгледување,

›› Оптимизација на системот

›› Превентивно одржување

Далечински пристап со едно кликање преку LAN или GSM-модем

Дознајте повеќе

Линијата EWAT-B