Skip to main content

Серија DZ-чилери

Центрифугален чилер со инвертор со водено ладење без масло

Зошто да ја изберете

серијата DZ-чилери?

Технологија со магнетни лежишта

Магнетни лежишта без триење

Најголема ефикасност при делумно оптоварување во индустријата

Заедно со разменувачи на топлина со голема ефикасност

Флексибилност на примени

Работа со висока и ниска кондензација

Еден компресор

Од 320 kW до 742 kW на платформа
R-134a

Од 227 kW до 478 kW на платформа
R-1234ze(E)

Платформа R-134a

Двоен компресор

Од 610 kW до 1478 kW на платформа
R-134a

Од 429 kW до 945 kW на платформа
R-1234ze(E)

Платформа R-1234ze(E)

Троен компресор

Од 1038 kW до 2173 kW на платформа
R-134a

Од 741 kW до 1417 kW на платформа
R-1234ze(E)

Платформа R-134a
Лого за серијата DZ-чилери
bg-image

Технологија со магнетни лежишта

Опремен со центрифугални компресори и користи магнетни лежишта без триење за работа без масло, вградени погони со променлива фреквенција и технологија со директен погон со голема брзина

Најголема ефикасност при делумно оптоварување во индустријата

Компресор со голема ефикасност заедно со разменувачи на топлина со голема ефикасност за да се создаде импресивен чилер

bg-image

Зголемена достојност

Дизајнот со магнетни лежишта без триење нема потреба од систем за управување со масло, што доведува до зголемена достојност и помалку одржување

Дизајн на еколошки објект

Развиен да постигне максимална ефикасност и напреден за да одговара на постоечкиот дизајн и регулаторните стандарди и на енергетските цели на ЕУ за подолг период

bg-image

Флексибилност на примени

Серијата DZ содржи модели што се соодветни и за работа со висока кондензација (примена на сув ладилник) и работа со ниска кондензација (примена на разладна кула)

Дизајниран за компактност

Зафатнината е сведена на минимум, благодарение на уникатниот дизајн со разменувачи на топлина поставени еден врз друг

Бајпас со жежок гас (HGBP)

Бајпасот со жежок гас го намалува работењето на компресорот во циклуси за да ја стабилизира температурата на изладената вода при многу мали оптоварувања. HGBP го спроведува издувниот гасот директно во испарувачот кога оптоварувањето на системот паѓа под 10% од капацитетот на компресорот. Топлиот гас овозможува стабилен проток на разладното средство и го штити чилерот од работење во кратки циклуси под услови на намалено оптоварување во комбинација со високо дигање. Го намалува и потенцијалот за протекување на единиците со топлотна пумпа.

Верзија на топлотна пумпа

Верзијата на топлотната пумпа содржи режим за следење, којшто овозможува повратно движење на водата. Наменски прекинувач, инсталиран на електричната табла, овозможува корисникот да избира помеѓу ладење или греење. Ако корисникот избере картичка за комуникација, BMS може да управува со ладењето и греењето. Единицата содржи HGBP и дополнителна изолација од 20 mm.

Флексибилност на опциите

Широк опсег на опции, како што е Рапидно рестатирање, што и овозможува на единицата да се рестартира, откако ќе снема струја, во рок од 26 секунди, откако ќе се врати струјата преку автоматско преминување на резервниот генератор. Широко решение за примена на податочни центри.

Решение со слаба бучава со наменска преграда за компресор со звучна изолација, за да се овозможи извонредна флексибилност, со што ќе одговара на секоја примена.Поврзливост

Овозможено за работа преку платформата за на терен на Daikin DZ може да се надгледува далечински, со што се овозможува пристап до системот со само едно кликање, за системтска оптимизација и превентивно одржување.

Погоден за работа со апликација, особено дизајнирана за управување со единицата преку далечински паметен уред (таблет, паметен телефон, компјутер). Апликацијата содржи лесно пристапни податоци и овозможува ефективен графички приказ на главните податоци и ги прикажува работните параметри на единицата.

Daikin на терен Мапа на Daikin

Дознајте повеќе