Серија DZ-чилери

Серија DZ-чилери

Центрифугален чилер со инвертор со водено ладење без масло

Зошто да ја изберете

серијата DZ-чилери?

Технологија со магнетни лежишта

Магнетни лежишта без триење

Најголема ефикасност при делумно оптоварување во индустријата

Заедно со разменувачи на топлина со голема ефикасност

Флексибилност на примени

Работа со висока и ниска кондензација


Платформа R-134a

Еден компресор

До 742 kW

Двоен компресор / еден вод

Од 610 kW до 1478 kW

Платформа R-134a
Лого за серијата DZ-чилери

Платформа R-1234ze(E)

Еден компресор

До 748 kW

Двоен компресор / еден вод

Од 429 kW до 945 kW

Платформа R-1234ze(E)
Технологија со магнетни лежишта

Технологија со магнетни лежишта

Опремен со центрифугални компресори и користи магнетни лежишта без триење за работа без масло, вградени погони со променлива фреквенција и технологија со директен погон со голема брзина

Најголема ефикасност при делумно оптоварување во индустријата

Компресор со голема ефикасност заедно со разменувачи на топлина со голема ефикасност за да се создаде импресивен чилер

Зголемена достојност

Дизајнот со магнетни лежишта без триење нема потреба од систем за управување со масло, што доведува до зголемена достојност и помалку одржување

Дизајн на еколошки објект

Развиен да постигне максимална ефикасност и напреден за да одговара на постоечкиот дизајн и регулаторните стандарди и на енергетските цели на ЕУ за подолг период

Зголемена достојност
Флексибилност на примени

Флексибилност на примени

Серијата DZ содржи модели што се соодветни и за работа со висока кондензација (примена на сув ладилник) и работа со ниска кондензација (примена на разладна кула)

Дизајниран за компактност

Зафатнината е сведена на минимум, благодарение на уникатниот дизајн со разменувачи на топлина поставени еден врз друг

Флексибилност на опциите

Широк опсег на опции, како што е Рапидно рестатирање, што и овозможува на единицата да се рестартира, откако ќе снема струја, во рок од 26 секунди, откако ќе се врати струјата преку автоматско преминување на резервниот генератор. Широко решение за примена на податочни центри.

Решение со слаба бучава со наменска преграда за компресор со звучна изолација, за да се овозможи извонредна флексибилност, со што ќе одговара на секоја примена.Поврзливост

Овозможено за работа преку платформата за на терен на Daikin DZ може да се надгледува далечински, со што се овозможува пристап до системот со само едно кликање, за системтска оптимизација и превентивно одржување.

Погоден за работа со апликација, особено дизајнирана за управување со единицата преку далечински паметен уред (таблет, паметен телефон, компјутер). Апликацијата содржи лесно пристапни податоци и овозможува ефективен графички приказ на главните податоци и ги прикажува работните параметри на единицата.

Daikin на терен Мапа на Daikin

Дознајте повеќе