Skip to main content

ЧПП и помош со порталот за купувачи на Daikin

Имате ли прашања за порталот за купувачи на Daikin?
Овде можете да ги најдете соодветните одговори на вашите прашања.

На оваа страница можете да ги погледнете често поставуваните прашања и одговори за порталот за купувачи на Daikin. Во делот „Како да започнете“ можете да погледнете колку е лесно да го поставите порталот за купувачи на Daikin за вашата компанија. Овде можете да дознаете и за опширниот „концепт на улоги и права“ којшто можете да го користите за да поставите разни права за прегледување во порталот за купувачи на Daikin. Во деловите Понуди, Нарачки, Пронајди и Следи, Испораки и Повратни пратки, како и Фактури и Биланс на сметка ќе ви објасниме како да ги најдете сите информации со детални инструкции и илустрации. Покрај тоа, ќе ви овозможиме и постепено објаснување како да побарате понуда, спроведете нарачка, организирате повратни пратки и да испратите извештај за исплата во овие делови. Можете слободно да ги започнете овие постапки во секое време и од секое место.

Како да започнете
Привилегии
Понуди
Нарачки
Пронајди и Следи
Испораки и Повратни пратки
Фактури
Биланс на сметка
Друго

Како да започнете

Во порталот за купувачи на Daikin Customer можете да ги погледнете сите ваши Понуди, Нарачки, Тековни нарачки, Пронајди и Следи, Фактури и Биланс на сметка, во зависност од привилегиите.

Целна страница на порталот за купувачи на Daikin

Можете да извршувате и разни постапки во порталот за купувачи:

- да измените понуда

- да побарате понуда

- да коригирате понуда (датум за откажување, адреса за испорака, лице за контакт)

- да создадете повратна пратка

- да испратите извештај за исплата

Повеќе информации околу предностите со порталот за купувачи можете да најдете овде.

Во порталот за купувачи на Daikin можете и да пристапите до многу други апликации на Daikin, како:

- веб-продавница на Daikin (потребна е активација пред да се користи за првпат),

- библиотека на Daikin (содржи важни технички податоци за производите),

- „Stand-by-me“ (треба да се регистрирате пред да ја користите за првпат),

- и многу други.

Други предности на порталот за купувачи

Се препорачува да користите Chrome за да го отворите порталот за купувачи на Daikin. Ако користите друг прелистувач, не можеме да гарантираме дека ќе може да се користат сите функции.

 1. Кликнете ја иконата со вашите иницијали во горниот десен агол од порталот за купувачи.
 2. Изберете „Поставки“. Менито можете да го познаете и по иконата „запченик“.
 3. Се отвора прозорец. Изберете ја категоријата „Јазик и регион“. Менито можете да го познаете и по иконата „глобус“.
 4. Можете да ги приспособите поставките за јазик во првото поле за избор. Порталот за купувачи на Daikin може да се прикаже и во јазикот што е поставен во прелистувачот, германски или англиски.
Смени јазик

 • Откако ќе добиете пристап до порталот за купувачи на Daikin, назначете лице што ќе управува со порталот за купувачи на Daikin за вашата компанија.
 • Барем едно лице во вашата компанија треба да ја извршува улогата „Овластен администратор“. „Овластениот администратор“ управува со порталот за купувачи на Daikin во име на компанијата. „Овластениот администратор“ ги извршува следните задачи:

- создавање нов корисник

- деактивирање корисник (на пр. ако ја напушта компанијата)

- Управувајте со правата за преглед на поединечни корисници

Дополнителни информации за постојните права за преглед во порталот за купувачи на Daikin можете да погледнете подолу во делот „Привилегии“.

Две полиња за пребарување се достапни во секој соодветен приказ.

 1. Поле за пребарување општи информации: Кликнете на лупата до полето за да пребарувате. Имајте предвид: Во ова поле се пребаруваат само стандардно поставените колони. Ако сте ја искористиле опцијата „Постави филтер“ за да се прикажат дополнителни колони, овие колони нема да се земат предвид при пребарувањето општи информации.

 2. Полиња за пребарување според специфични критериуми: Кликнете го копчето „Старт“ за да започнете со пребарувањето. Кликнете го копчето „Ресетирај“ за да го ресетирате пребарувањето. Стандардно поставениот период за пребарување изнесува 6 месеци. Сменете го временскиот период во полето „Датум на фактура“ за да ја проширите или ограничите временската рамка.

Пребарување во порталот за купувачи на Daikin

Една од причините зошто не можете да ги погледнете ставките од менито во порталот за купувачи (на пр. понуди, нарачки, фактури, биланс на сметка) е затоа што немате дозвола за тоа. Во зависност од зададеното нивото на привилегиите, можете сами да го приспособите ова (ниво на привилегии = „Овластен администратор“) или да се обратите до „Овластениот администратор“ во вашата компанија. Локалното претставништво на Daikin може да ви помогне со ова и да ви ги додели соодветните права, ако се овозможени од вашата компанија.

Следните нивоа на привилегии се дозволени во порталот за купувачи на Daikin:

Име на ниво на привилегии

Што значи?

Овластен администратор
(= администратор)

 • Може да пристапи до порталот за купувачи на Daikin во име на целата компанија
 • Може да управува со привилегиите на сите корисници во компанијата
 • Може да го забрани пристапот за поединечни работници

Биланс на сметка
(= администрација за биланс на сметка)

 • Пристап до понуди, нарачки, фактури и биланс на сметка
Управување со фактури

 • Пристап до понуди, нарачки и фактури
Управување со нарачки

 • Пристап до понуди и нарачки
Управување со понуди
 • Пристап до понуди

Нема назначена улога

 • Само пристап до порталот за купувачи

Во делот „Мои фактури“, може да се прикажат повеќе информации. Истото важи и за понуди, нарачки, тековни нарачки и биланс на сметка.

1. Кликнете ја малата икона во соодветниот детален преглед.

2. Изберете ја соодветната информација.

3. Кликнете „Во ред“ и приказот ќе се приспособи според вашите параметри.

Конфигурирање на GIF-филтерот

Привилегии

Следните нивоа на привилегии се дозволени во порталот за купувачи на Daikin:

Име на ниво на привилегии

Што значи?

Овластен администратор
(= администратор)

 • Може да пристапи до порталот за купувачи на Daikin во име на целата компанија
 • Може да управува со привилегиите на сите корисници во компанијата
 • Може да го забрани пристапот за поединечни работници

Биланс на сметка
(= администрација за биланс на сметка)

 • Пристап до понуди, нарачки, фактури и биланс на сметка
Управување со фактури


 • Пристап до понуди, нарачки и фактури
Управување со нарачки


 • Пристап до понуди и нарачки
Управување со понуди
 • Пристап до понуди

Нема назначена улога

 • Само пристап до порталот за купувачи

Во зависност од зададеното нивото на привилегиите, можете сами да го приспособите ова (ниво на привилегии = „Овластен администратор“) или да се обратите до „Овластениот администратор“ во вашата компанија. Локалното претставништво на Daikin може да ви помогне со ова и да ви ги додели соодветните права, ако се овозможени од вашата компанија.

1. Кликнете ја иконата со вашите иницијали во горниот десен агол од порталот за купувачи.

2. Изберете „Моја организација“.

3. Се отвора нов таб што ве носи во делот „корисничка администрација“. Кликнете на копчето „Покани член“.

4. Пополнете го потребниот формулар и кликнете на копчето „покани преку е-пошта“ за да ја испратите поканата.

5. Лицето што сте го поканиле ќе добие порака преку е-пошта преку која ќе треба да ја потврди создадената сметка во рок од 72 часа.

 1. Кликнете ја иконата со вашите иницијали во горниот десен агол од порталот за купувачи.
 2. Изберете „Моја организација“.
 3. Се отвора нов таб што ве носи во делот „корисничка администрација“. Во списокот со членови можете да погледнете кои корисници се веќе создадени за вашата компанија во порталот за купувачи.
 4. Кликнете го името на лицето за кое сакате да ги проширите или ограничите привилегиите.
 5. Кликнете ја иконата во вид на алатка за да управувате со привилегиите.
 6. Се појавува преглед на постојните привилегии. Штиклирајте го полето за да назначите друга привилегија. Отштиклирајте го полето за да отстраните привилегија.
 7. Кликнете „Зачувај“ за да ги зачувате промените.
Изменување на улогите

1. Кликнете ја иконата со вашите иницијали во горниот десен агол од порталот за купувачи.

2. Изберете „Моја организација“.

3. Се отвора нов таб што ве носи во делот „корисничка администрација“. Во списокот со членови можете да погледнете кои корисници се веќе создадени за вашата компанија во порталот за купувачи. Кликнете го името на лицето за кое сакате да ја ресетирате лозинката.

4. Кликнете ја иконата за да ја ресетирате лозинката.

5. Ќе се испрати порака по е-пошта преку која корисникот ќе може да ја ресетира својата лозинка.

1. Кликнете ја иконата со вашите иницијали во горниот десен агол од порталот за купувачи.

2. Изберете „Моја организација“.

3. Се отвора нов таб што ве носи во делот „корисничка администрација“. Во списокот со членови можете да погледнете кои корисници се веќе создадени за вашата компанија во порталот за купувачи. Кликнете го името на лицето чија корисничка сметка сакате да ја исклучите во порталот за купувачи.

4. Кликнете ја соодветната икона за да го исклучите корисникот привремено (ќе може повторно да се активира) или за секогаш да го избришете корисникот од порталот за купувачи.

Понуди

 • Сите стандардни понуди се достапни во делот „Мои понуди“. Во порталот за купувачи можете да кликнете на копчето за барање понуда (1) за да погледнете повеќе детали за барањето понуди.
 • Понудата можете да ја отворите и како PDF (2). Ако кликнете на поединечните производи наведени во PDF-понудата, ќе отидете директно во делот со технички детали за производот.
PDF-понуда - повеќе детали
PDF-понуда

 • Според стандардните поставки, делот „Мои понуди“ ги прикажува последните 15 понуди што сме ги издале за вашата компанија.
 • Кликнете „Повеќе“ за да се прикажат повеќе понуди.
 • Ако барате специфична понуда, можете да го користите полето за пребарување или да поставите филтри за да се прикажат само посакуваните понуди (на пр. датум на понуда, тип понуда итн.).

Понудата можете да ја отворите во PDF-формат во порталот за купувачи. Ако кликнете на поединечните производи наведени во PDF-понудата, ќе отидете директно во делот со технички детали за производот.

1. Кликнете на стрелката за наназад на посакуваната понуда. Ќе се прикажат повеќе детали за понудата.

2. Кликнете „Нарачки“

3. Ќе се отвори скок-прозорец.

4. Пополнете ги потребните полиња (претпочитан датум на испорака, потврда за нарачка преку е-пошта до, адреса за испорака) и полињата како дополнителна опција. Ако сакате да прифатите само дел од понудата, известете не кои материјали ви се потребни во полето „Опис“.

5. Кликнете го копчето „Нарачај“. Ќе се прикаже преглед на барањето за купување.

6. Кликнете „Поднеси“ за да ја поставите нарачката.

Нарачки

Во делот „Мои нарачки“ можете да ги погледнете следните нарачки:

 • За поединечни продажби: Последната потврда за нарачка што сме ви ја испратиле може да се преземе во овој дел.
 • За резервни делови: Достапна е последната потврда за нарачка, што сме ви ја испратиле после 1 август, 2020 година.
 • Нарачки што сте ги направиле на една од нашите платформи за купување преку интернет.

 • Според стандардните поставки, делот „Мои нарачки“ ги прикажува последните 15 нарачки што сме ги доставиле за вашата компанија.
 • Кликнете „Повеќе“ за да се прикажат повеќе нарачки.
 • Ако барате специфична нарачка, можете да го користите полето за пребарување или да поставите филтри за да се прикажат само специфични нарачки (на пр. период за поставување на нарачката, статусот итн.).

Можете да менувате отворени нарачки. За таа цел постапете на следниот начин:

1. Кликнете „Мои нарачки“ директно на целната страница на порталот за купувачи. Ќе се појави преглед на сите ваши нарачки.

2. Кликнете на посакуваниот редослед за да се појава повеќе детали.

3. Кликнете на копчето „Измени нарачка“ за да ја приспособите нарачката. Внимание: Ова може да го сторите само кај нарачки што имаат статус „отворена“.

4. Со ова можете да го измените посакуваниот датум на испорака и/или адреса на испорака, како и информацијата за контакт. Можете да менувате поединечни ставки или цела нарачка. За таа цел кликнете на копчето „Примени на избраните“ или на копчето „Примени на сите“. Направените измени се назначени со портокалова боја.

5. Откако ќе ги направите измените, кликнете на копчето „Преглед“. Ќе се појави преглед на сите измени во портокалова боја. Кликнете го копчето „Испрати ги промените“ за да ги потврдите промените.

6. Автоматски се создава и обработува барање за измените.

1. Кликнете „Мои нарачки“ на целната страница на порталот за купувачи. Ќе се појави преглед на сите ваши работи.

2. Статусот на вашата нарачка се прикажува на екранот за преглед (Отворени / Завршени). Ако не се гледа колоната „Статус“, кликнете ја иконата „запченик“ за да го измените приказот соодветно.

3. На пример, ако кликнете на нарачка што е отворена, ќе добиете детални информации за статусот на нарачката. Можете да видите кои ставки од нарачката се отворени или веќе се завршени.

Пронајди и следи

Ако нашиот соработник за логистика ја нуди услугата, можете да ги следите вашите пратки во делот „Пронајди и следи“.

1. Одете во делот „Пронајди и следи“

2. Ќе се појави преглед на сите нарачки што се веќе во испорака:

 • Статус „Тековна“: Единицата е подготвена за испорака или веќе се транспортира.
 • Статус „Се подготвува“: Единицата чека да се преземе од нашиот склад.

3. Ако ја кликнете иконата „Локација“, ќе отидете на веб-сајтот на нашиот соработник за логистика (ако е достапна опцијата „Пронајди и следи“). На тој начин можете да ја следите пратката.

4. Кликнете ја соодветната ставка за да видите што има во испораката. Ќе се појават ставките што се содржат во испораката.

5. При овој приказ можете да ја пронајдете и следите испораката. За таа цел, кликнете го копчето „Пронајди и следи“.

Завршени испораки и повратни пратки

Во делот „Тековни нарачки“ ви прикажуваме завршени нарачки и испораки што се одвиваат тековно во соработка со нашиот партнер за транспорт.

Под завршени испораки спаѓаат единици и резервни делови (заедно со сите нарачки преку интернет) што сте ги нарачале.

 • Според стандардните поставки, делот „Тековни нарачки“ ги прикажува последните 15 нарачки што сме ги обработиле за вашата компанија.
 • Кликнете „Повеќе“ за да се прикажат повеќе завршени нарачки.
 • Ако барате завршена нарачка, можете да го користите полето за пребарување или да поставите филтри за да се прикажат само посакуваните завршени нарачки (на пр. датум на испорака, број на белешката за испорака итн.).

1. Кликнете „Тековни нарачки“

2. Кликнете ја испораката којашто сакате да ја вратите.

3. Изберете ја ставката од опремата што треба да се врати.

4. Кликнете го копчето „Создај повратна пратка“

5. Ќе се отвори скок-прозорец. Изберете причина за повратната пратка и кликнете „Избор“ за да потврдите.

6. Сега изберете ги сите важечки информации за вашата повратна пратка. Приложете ги потребните информации што е можно подетално. Само на тој начин ќе можеме да го обработиме барањето за повратна пратка на најбрз можен начин.

7. Кликнете „Организирај повратна пратка“ за да го поднесете барањето за повратна пратка.

Фактури

Во делот „Мои фактури“ можете да ги погледнете отворените и платените фактури. Фактурите се достапни 24 часа после испорака.

 • Според стандардните поставки, се прикажуваат последните 15 фактури што сме ги издале за вашата компанија.
 • Кликнете „Повеќе“ за да се прикажат повеќе фактури.
 • Ако барате специфична фактура, можете да го користите полето за пребарување или да поставите филтри за да се прикажат само посакуваните фактури (на пр. датум на понуда, статус итн.). ­­

 1. Кликнете „Мои фактури“
 2. Во прегледот за фактурирање, од статусот на фактурата можете да погледнете кои фактури се „отворени“ или „завршени“. Ако не се гледа колоната „Статус“, кликнете ја иконата „запченик“ за да ја раширите колоната „Статус“.

 1. Кликнете „Мои фактури“
 2. Кликнете на PDF-иконата за да добиете копија од фактурата.

Можеби вашиот прелистувач ги блокира скок- прозорците што се отвораат автоматски, па затоа не можете да ја отворите PDF-фактура. Во прозорецот од прелистувачот вообичаено се појавува во мала икона. Можете да дозволите да се појавуваат скок-прозорци.
Инструкции за употребата на скок-прозорците можете да ги најдете на следните линкови:

Google Chrome: Блокирање или овозможување скок-прозорци во Chrome - Computer - Google Chrome Help

Microsoft Edge: Блокирање скок-прозорци во Microsoft Edge - Microsoft Support

Биланс на сметка

 • Во делот „Биланс на мојата сметка“ можете да го погледнете тековниот биланс на вашата сметка и да ни испратите извештај за исплата во порталот.

1. Кликнете „Мои фактури“ во менито, а потоа кликнете „Биланс на сметка“ за да се прикаже преглед на билансот на вашата сметка.

2. Кликнете ја линијата за која сакате да ни испратите извештај за исплата.

3. Кликнете го копчето „испрати извештај за исплата“.

4. Кликнете „Е-пошта“ за да ни го испратите извештајот за исплата.

Друго

Пред да ја користите опцијата „Stand By Me“ за првпат, мора да се регистрирате на „Stand By Me“. Само тогаш ќе бидете упатени кон „Stand By Me“ од порталот за купувачи на Daikin.

Веб-продавницата на Daikin мора да биде активирана за да можете да ја користите за првпат. Веб-продавницата на Daikin и пристапот до неа преку порталот за купувачи на Daikin можете да ја користите само откако ќе ја активирате.

Пополнете го следниот формулар за да побарате пристап до веб-продавницата. Приложете причина за барањето за регистрација во формуларот (Пристап до веб-продавницата на Daikin).