Skip to main content

Го прочистуваат воздухот од загадувачи и овозможуваат здрава и хигиенска внатрешна околина

Нашите решенија за филтрација за касетните единица за дување во сите насоки веднаш го подобруваат квалитетот на внатрешниот воздух, без да се додаваат дополнителни уреди.

филтер

Филтер со голема ефикасност

  • Филтерот ePM10 65 % заробува 97 % од честичките 1,0 – 3,0 μm, 99 % од честичките 3,0 – 10 μm откако ќе помине воздухот 10
  • Инсталирајте во нови и постојни единици
  • Без потреба од дополнителни честички, само заменете го постојниот претфилтер
Опрема за UV Streamer

Опрема за UV Streamer

  • Уникатен пристап на принципот „зароби и исчисти“ што содржи филтер ISO ePM1 60 % (F7), светлина UV-C и технологија Streamer
  • Отстранува 99,9 % од вирусите за 30 минути
  • Благодарение на големиот проток на воздух, може брзо да се донесе чист воздух до секој агол од просторијата
  • Може да се постави на веќе постојни инсталации