Skip to main content

За еколошката транзиција, декарбонизација и системите HVAC

Климатската промена предизвика институциите да бидат сè повеќе чувствителни на влијанието што луѓето го наметнуваат врз светот. Потребата за зачувување и заштита на околината постави комплет правила, програми и дејствија што се имплементирани со текот на времето. Дел од тоа е Европскиот Зелен Договор – комплет полиси од Европската Комисија што се стреми да ја направи Европската Унија (ЕУ) климатски неутрална до 2050 година.

Карбонски неутралната околина е тема што засега повеќе различни дејности, како што е градежната дејност.

Според извештајот на Европската Унија, градежната дејност е одговорна за околу 40 % од потрошувачката на енергија и 36 % од емисијата на CO2 во ЕУ.

Затоа во 2021 година Европската Унија одлучи да ги усогласи правилата за енергетски перформанси на објектите со Европскиот Зелен Договор и да ја декарбонизира градежната дејност во ЕУ до 2050 година.

 

Предизвикот за секторот HVAC

Во контекст на ова, забележано е дека климатизацијата (ладење и греење) е главната причина за потрошувачка на енергија (80%) во објектите и за глобалното затоплување.

Ова сценарио претставува голем предизвик за целиот сектор HVAC: како да се овозможат понапредни решенија од вообичаените технологии за климатизација за да може да се постигне посакуваната одржливост.

За да се овозможи тоа, секторот HVAC треба да развие решенија за ладење и греење што ќе ги задоволат потребите на HVAC-проектите, а истовремено:

  • ќе трошат помалку енергија,
  • ќе ја намалат емисијата на CO2 значително и
  • ќе користат разладни средства со најмало влијание врз околината.

Заради причината што 40 % потрошувачката на енергија во Европа се должи на градежната дејност и 80 % од потрошувачката на енергија во објектите доаѓа од системите за климатизација и греење, потребно е да се развијат овие системи за намалување на потрошувачката на енергија и на влијание врз околината. Ова може да се постигне само со замена на вообичаените системи за ладење и греење со поефикасни решенија што го намалуваат влијанието врз околината со тоа што ја намалуваат потрошувачката на енергија, како и директните и индиректните емисии на штетни гасови.

 

Напорите на Daikin

Daikin нуди достојни и висококвалитетни производи. Брендот е познат во секторот и по тоа што развива напредни технологии што се стремат да го намалат влијанието на климатизацијата врз околината.

Откако е создадена, компанијата се стреми кон подобрување на својот бизнис преку развивање технологија што ќе помогне да се решат проблемите на општеството. Групацијата се стреми да ги задоволи очекувањата и да ја одржи довербата низ целиот свет како глобална компанија што ги поддржува човековото здравје и удобноста создавајќи нови вредности за околината и намалувајќи го влијанието на човекот. Затоа Daikin особено внимава на развивањето одржливи и високоефикасни технологии, како и на постојаното намалување на влијанието на производствениот процес врз околината.

Како дел од групацијата Daikin, Daikin Applied Europe пристапува кон одржливоста со тоа што ја намалува потрошувачката на енергија во своите фабрики и користи само сертифицирана еколошка енергија што се создава од обновливи извори. Тоа овозможува да се намали влијанието на производниот процес врз околината. 

Згора на тоа, производите на Daikin за применетиот сектор, исто како и оние за станбениот сектор, се дизајнирани да овозможат најдобри перформанси на пазарот во однос на енергетската ефикасност.

Оваа цел се следи постојано со развојот на соодветната технологија, којашто ги засилува и перформансите на чилерите и топлинските пумпи на Daikin.

На пример, screw-компресорот на Daikin содржи оптимизиран screw-профил што може да работи со разладни средства со низок GWP (потенцијал за глобално затоплување) за да овозможи високи нивоа на енергетска ефикасност.

Прочитајте повеќе за компресорот single-screw со инвертор на Daikin овде

Исто така, технологијата со инвертор на Daikin, којашто е интегрирана во многу чилери и топлински пумпи на Daikin, ја намалува потрошувачката на енергија и спречува загуба.

Овде прочитајте повеќе за тоа како Daikin ја создаде технологијата податочниот центар за негативна емисија на CO2

Сите овие решенија се стремат да помогнат при намалување на влијанието на технологијата HVAC врз околината, со тоа што овозможуваат технологии од новата генерација што се поефикасни за 32 % од вообичаените технологии и можат да овозможат поголема ефикасност на системите за греење за до 30 % од вообичаените технологии, како што се бојлерите.

Daikin го проширува и пристапот кон циркуларната економија со рециклирањето на разладните средства.

Во програмата Loop од Daikin, разладните средства како R-410a, R134a, и R-32 лесно се враќаат, се обновуваат и се користат повторно, со што се спречува влијанието врз околината откако заврши векот на употреба на разладното средство.

Прочитајте повеќе за програмата Loop од Daikin овде

Слични написи