Skip to main content

Станбена вентилација

Дознајте повеќе зошто е важна вентилацијата и какви решенија CHRV нудиме за станбени објекти.

Станбена вентилација

bg-image

Вентилацијата му овозможува на домот да дише. Му овозможува на свежиот и здрав надворешен воздух да влезе внатре. Вентилацијата се одвива преку соодветни уреди што делуваат како вистински бели дробови.

 • Дали знаете дека свежиот воздух е поинаков од ладниот воздух? Ладен воздух значи воздух при ниска температура, а свеж воздух значи дека воздухот е почист и доаѓа однадвор.
 • За да се овозможи поздрава околина за станарите и за самиот дом, многу е важно да се обновува внатрешниот воздух (да се отстранат загадувачите и да се внесува надворешен свеж воздух).
 • Внатрешниот воздух може да биде 5 пати позагаден од надворешниот.
 • Daikin во соработка со DUCO нуди вентилација со двоен проток (позната и како CHRV - централна вентилација за враќање на топлината) за да може да овозможи целосно решение за станбена примена.

Зошто е важно да се вентилира воздухот правилно?

Секој ден вдишуваме околу 15 000 литри или околу 15 kg воздух. Воздухот што го дишеме може да содржи загадувачи. Затоа вентилацијата е важна да ја контролира количината на нечистотии во нашите објекти.

Спречете превисока количина CO2

Луѓето поминуваат 90 % од своето време во затворен простор, но дали знаете дека внатрешниот воздух може да биде 5 пати позагаден од надворешниот?

Нашите домови се сè помали и помали за да можеме да ги следиме тековните регулативи за објекти и затоа што сакаме да добиеме оптимизирана енергетската ефикасност. Ако вентилацијата не е поставена правилно, може директно да влијае на здравјето на станарите. Ако нивото на CO2 е превисоко (>1200 ppm) може да дојде до главоболка, замор и недостиг на концентрација.

Внимавајте на нивото на влажноста

Втората главна причина за добра вентилација е да внимавате на нивото на влажноста. Нивото на влажност мора да изнесува помеѓу 30 % и 70 % за да нема брзо негативно влијание. Таквата цел може да се постигне преку соодветен систем за вентилација.

Што се случува ако нивото на влажноста е превисоко или прениско?

Ако нивото на влажноста изнесува над 70 %, постои ризик:

Илустрација за просечната концентрација на CO2.


 • да се создадат мувла и да се размножат бактерии

 • да се создаде задушлива атмосфера • да се почувствува неудбност

Ако нивото на влажноста изнесува под 30 %, постои ризик:

Илустрација за релативната влажност. • да се добие настинка или инфекција • да се предизвика сува кожа и чешање • да се оштети дрвото, ѕидовите или бојата во домот

Технолошки концепт CHRV

Концепт на 'Централна вентилација за враќање топлина' (CHRV)

Илустрација што прикажува вентилациски систем со 2 зони

Вентилациски систем со 2 зони

 • Кога треба да се вентилира, каде треба да се вентилира (дневна и ноќна зона) и колку треба да се вентилира воздухот може да се забележи со помош на сензорите за CO2 и влажност, коишто внимателно надгледуваат колку присутни има во просторијата и што прават.

 • Концептот со 2 зони овозможува да се достигне најдоброто намалување на енергијата, да се достигне ознака за енергија A+ и потивко работење (особено ноќе). Ова се постигнува со контрола врз двете зони (дневна или ноќна) одделно со вградени патентирани вентили, со што се намалува потрошувачката на вентилаторите EC.

Главни предности на технологијата CHRV

Енергетска ефикасност

 • Свежиот воздух поминува низ разменувачот на топлина пред да се дистрибуира
 • Бајпас за капацитет на слободно ладење
 • Можност за 2-зонски контролен систем

Квалитет на внатрешниот воздух

 • Голем капацитет на филтрација
 • Сензори за CO2 / влажност

Единица DUCO

Удобност

 • Овозможува повратниот воздух да го пренесе поголемиот дел од својата топлина на свежиот воздух во зима, при што ќе се избегне појавата на „ладен провев“
 • Можност за загревање на свежиот воздух во зима

Зошто DUCO?

Целосно опремена продавница за целосни решенија за вентилација

Целосен асортиман на единици, водови и дополнителни елементи за централна вентилација за враќање топлина (CHRV).

Паметна контрола на потребите

Просторијата се вентилира по потреба и во точни размери. Концентрацијата на CO2 и влажноста на воздухот се користат како индикатори. Со тоа се избегнува непотребна загуба на топлината и се овозможува оптимална внатрешна клима.

Најтивкиот систем

Удобна внатрешна клима создадена со многу тивки вентилациски системи. DUCO има одлична акустика при внесување воздух.

Намален вод

Станбените единици често немаат технички простории, со што се отежнува поставувањето систем со многу водови. Благодарение на контролатаа за довод на воздух (таканаречениот систем DucoTronic), DUCO може да ја намали количината на цевки.

Безгрижна инсталација

DUCO ги составува најдобрите функции и уреди за да овозможи безгрижна инсталација: автоматска конфигурација, комуникација преку жица или преку радиобранови, програмирана врска со Niko Home Control, Q-bus или ModBus...

Само во Daikin

Жена одмара на каучот

Благодарение на DUCO, Daikin нуди централизирани системи HRV со вграден 2-зонски вентил. Со 2-зонската верзија на DucoBox Energy Premium, асортиманот производи на Daikin е проширен со уникатен вентилациски систем со вградена 2-зонска контрола. Ако некој дел нема потреба од вентилација, тој дел нема да се вентилира. Намалување на трошоците за греење, помала потрошувачка и ниско ниво на бучава (помал број вртежи во минута) се логичен резултат.

Сензорите прецизно ги забележуваат движењата на станарите низ домот. Со тоа се може автоматски да се определи каде, кога и колку вентилација е потребна.

 • Најтивкиот вентилациски систем на пазарот

 • Автоматска конфигурација

Асортиманот со двоен проток „DucoBox Energy“

DucoBox Energy Comfort

 • Механички контролирани единици за вентилација со двоен проток и со враќање топлина преку постапка за вадење на воздухот.
 • Голема ефикасност благодарение на разменувачот на топлина со високи перформанси.
 • Филтрирано (подобар КВВ) внесување воздух.

Специфични предности на COMFORT

 • Компактност и мала тежина: од 21 kg.
 • Можност за менување лево <-> десно без да се допира машината за да одговара на вашиот дом.
 • Брзина на проток на воздух до 400 m3/h
 • Функција за копирање при реновирање повеќе објекти (развој на станбен простор).

DucoBox Energy Premium

Специфични предности на PREMIUM

 • Неспоредливи акустични перформанси: најтивкиот вентилациски систем на пазарот (потивко од 6 dBA до 11 dBA).
 • 2-зонска контрола како дополнителна опција (вграден контролен вентил).
 • Максимална енергетска ефикасност.


DucoBox Energy Comfort Plus

Специфични предности на COMFORT PLUS

 • Содржи уште потивка вентилација, со проток на воздух до 550 m3/h.
 • Метално куќиште за да се овозможи оптимално ниво на бучава.
 • Можност за менување лево <-> десно без да се допира машината за да одговара на вашиот дом.
 • Функција за копирање при реновирање повеќе објекти (развој на станбен простор).
 • Подобрена флексибилност благодарение на надворешните додатоци, како надворешен уред за загревање и надворешен вентил за повеќе зони.


Ducobox Energy Comfort Plus