Skip to main content

Надградба и оптимизација за VRV-системите

Придобивки на модернизираната надградба

Придобивки на модернизираната надградба

За подобрување на удобноста, достојноста и вкупните перформанси за вашиот VRV-систем, веруваме дека модернизирањето е најдобрата опција. Поточно, нашата опрема за модернизирање со компресор VRV може да му помогне на вашиот систем да заштеди повеќе енергија, да овозможи поголема удобност и да го продолжи работниот век на VRV-системот.

Зошто да изберете опрема за модернизирање со компресор VRV

 • Поголема енергетска ефикасност

  • Заштедете до 10% енергија
  • Постигнете поголема енергетска ефикасност со технологијата со променлива температура на разладно средство
  • Постигнете голема сезонска ефикасност
 • Подолг век на работа

  • Новиот компресор го продолжува работниот век на вашата единица
  • Избегнете ги можните неисправности преку превентивно одржување
  • Намалете ги емисиите на CO2 со редовна надградба на сензорите
 • Подобрена удобност

  • Спречете ги ладните провеви со повисоки температури на излезниот воздух
Опреми за модернизирање VRV

Опреми за модернизирање VRV

Нашата опрема за модернизирање со комрепсор VRV е идеален избор за да се подобрат на перформансите на сите VRV-примени. За да се искористи соодветно оваа опрема, препорачуваме да се користи заедно со најновата технологија, како на пример, променлива контрола на разладно средство или подобрен компресор. За најдобри перформанси и достојност, можете да користите и опрема за испитување со сензор VRV за да ги замените истрошените делови.