Skip to main content

Надградба и оптимизација за применетите системите

Надградба на инверторот

Надградба на инверторот

Кога вашиот HVAC-систем има потреба од помалку ладење и греење, можете да го надградите чилерот со инвертори со променлива брзина за да ја зголемите ефикасноста на системот. Со инвертори, можете да ја намалите потрошувачката на енергија за до 25% и да добиете потивок и поудобен систем.

Враќање топлина

Со модернизираното решение за враќање топлина HR2, чилерот може повторно да ја употреби енергијата што вообичаено се троши залудно и да ја рециклира за греење. Контролен систем што може да произведе греење и ладење истовремено, HR2 може да му помогне на вашиот систем да ги задоволи барањата за контрола на климатизација и да овозможи заштеда на енергија на подолг период.

Враќање топлина

Модернизација

За да може вашиот систем да работи беспрекорно, нудиме избор услуги за модернизација што ќе ги задоволат вашите потреби. Во случаи кога вашиот систем треба да се надгради или целосно да се обнови, но притоа постојат логистички или финансиски пречки, имаме силно алтернативно решение: модернизација на чилерот.

Кои се придобивките од модернизацијата на чилерот?

 • Заменете ги критичните компоненти

  • Продолжете го работниот век на вашиот чилер
  • Подобрете ја достојноста на вашиот систем
  • Надградувањата може да ја зголемат енергетската ефикасност за до 20%+ ESEER
 • Сменете го разладното средство

  • Заменете ги застарените разладни средства R-134a или R-407C со енергетски поефикасни решенија
 • Управување со буџет

  • Избегнете ги трошоците и работните и безбедносните ризици што може да настанат при отстранување на чилерот и при проекти за инсталација