Skip to main content

Делови и потрошни елементи

Висококвалитетни делови за висококвалитетни решенија

Делови на коишто може да им верувате

Сите делови, што формираат решение на Daikin, имаат висок квалитет. Тоа значи дека ако деловите ги замени инсталатор на Daikin, може да бидете сигурни дека инсталацијата ќе продолжи со голема ефикасност и врвни перформанси.

Нашите делови и потрошни елементи се достапни во големи количини за најмалку 10 години откако ќе ја купите инсталацијата. Целосно опремена и отворена 24/7, инсталаторите можат да ја користат нашата веб-продавница за да ги нарачуваат и добиваат сите делови.