Skip to main content

Услуга за технички преглед на Daikin

Daikin Service е тука за вас

Од стартувањето и тестирање до крајното приспособување, претставниците на се достапни за да ви овозможат поддршка при секој чекор од инсталациониот процес. Нашите ефективни и ефикасни постапки им помагаат на инсталаторите да овозможат инсталацијата на Daikin да продолжи да работи со врвни перформанси.

Ако имате мало искуство со пуштање во употреба на нашите, препорачуваме да се обратите до нашите претставници од Daikin Service за да добиете темелна обука и совети кога ги инсталирате нашите решенија.