Skip to main content

Гарантна полиса за инсталатори на Daikin

Нашата широка и транспарентна гарантна полиса што опфаќа фабрички делови и труд е достапна и за инсталатори.

Ако сакате повеќе информации околу нашите гарантни полиси, посетете го соодветниот веб-сајт на Daikin за вашата држава.