Skip to main content

Системски контроли

Искористете ги нашите системски контроли за да ја управувате и надгледувате просторијата со систем од чилери.

Интелигентен управувач со чилери iCM

Нашиот фабрички дизајниран систем може да ги оптимизира перформансите и да ја зголеми ефикасноста на просторијата со систем од чилери.

Интелигентен управувач со чилери iCM
Главни функционалности на iCM

Главни функционалности

Нашите системски контроли ги извршуваат следните задачи:

  • Ја проверува достапноста на чилерот: определува кои чилери се достапни врз основа на контрола на единиците, Modbus-комуникацијата и статусот на пумпата
  • Секвенцирање: определува кои достапни чилери ќе работат врз основа на енергетска ефикасност
  • Поставување сценарио: ја пресметува соодветната количина енергија за да ги задоволи потребите на чилерот, земајќи ги предвид температурата и ротацијата
  • Стопирање: го менува распоредот на чилерите за да ги задоволи капацитетите
  • Уредување на поставките: овозможува бројот чилери што работат да остане во определен опсег, без разлика на потребниот капацитет

Производна линија и спецификации

iCM е достапен во две верзии:

стандарден iCM

  • стандардниот iCM е системски управувач што содржи библиотека од претходно поставени апликации. Овој стандарден систем е поделен на три конфигурации врз основа на бројот чилери и периферни уреди што може да ги управува.

iCM што може да се уредува

  • iCM што може да се уредува е слободен системски управувач што покрива апликации што не се содржат во стандардната верзија на iCM.
Производна линија и спецификации на iCM
Можности за далечинско управување и надгледување

Далечинско управување и надгледување

Интелигентниот управувач iCM може да се поврзе и со:

  • Daikin On Site, нашиот систем за далечинско надгледување и управување
  • Општи BAS/BMS преку BACnet или Modbus-модули, врз основа на протоколите BACnet/IP или Modbus RTU/RS-485
  • Вградени HMI, далечински HMI, веб-HMI и Daikin On Site за управување и конфигурација