Служба за поправки на Daikin

Се грижиме да има стручно лице од Daikin Service во вашата околина во секое време. Покривајќи го широкиот асортиман на производи на Daikin и други брендови, нашата мрежа на сервисни тимови работи како втора линија на поддршка или како главен сервисер.