Skip to main content

Служба за поправки на Daikin

Се грижиме да има стручно лице од Daikin Service во вашата околина во секое време. Покривајќи го широкиот асортиман на производи на Daikin и други брендови, нашата мрежа на сервисни тимови работи како втора линија на поддршка или како главен сервисер.