Skip to main content

Кои брендови на регулатори за притисок на испарувачот може да се користат во единица ZEAS со R410A?

Дозволени брендови:

  1. Saginomiya
  2. Castel

Други брендови се дозволени, ако PS-вредноста и опсегот за регулирање на притисокот се во согласност со примената и употребата на разладно средство (PS ≥ 25 bar)