Skip to main content

Кога се обидувате да воспоставите директна конекција со адаптерот (режим [AP]), адаптерот го нема на списокот со Wi-Fi мрежи на телефонот/таблетот.

Обидете се со следното:

  • Следете го упатството за поставки во апликацијата1.
  • Проверете дали сте доволно блиску до WLAN-адаптерот (< 2m видно поле). Опсегот на WLAN-адаптерот може да се намали значително поради интерференција на Wi-Fi каналот.
  • Преминете на режимот [RUN] и вратете се на режимот [AP] со притискање на копчето [MODE]. На тој начин адаптерот ќе премине на друг Wi-Fi канал (1-11). По потреба повторете.

1 До упатството за поставки („Додај адаптер“) може да се пристапи преку главното мени.

ЧПП управувач преку интернет директна врска со режимот за пристапна точка на адаптерот, адаптерот не се гледа