Skip to main content

Кога сум поврзан со „Надвор-од-дома“, не можам да ги сменам поставките на единицата. Се појавува грешка: „Со единицата не може да ракува во моментов, затоа што со неа ракува друг корисник. Почекајте малку и обидете се повторно.”

Друг корисник ја користи внатрешната единица преки, на пр., инфрацрвен далечински управувач или преку друг паметен телефон. Почекајте неколку минути и обидете се повторно.