Skip to main content

Што е регулатор на притисок на испарувач?

Регулатор на притисок на испарувач е уред што се користи за да се одржи постојан притисок на испарување, а со тоа и постојана површинска температура на испарувачот.

Со придушување во водот за вшмукување, количината на разладниот гас се регулира според оптоварувањето на испарувачот.